Digitalt innenfor?

For Mangfold i mai 2023 ønsker vi å utforske hvorfor gapet mellom digitalt innenforskap og utenforskap oppstår. Ferske rapporter viser til mange blir digitalt utenfor på grunn av motivasjon, kunnskap og tillit, og at mennesker er «forskjellig digitale» avhengig av konteksten de er i.

Vi ønsker å utforske:

  • Hvordan kan vi få oversikt over hvem som er digitalt utenfor når det gjelder offentlige tjenester?
  • Hva kan vi lære av andre, og hvilke intitiativ eller prosjekter har bidratt til digital inkludering?
  • Hvilken rolle spiller språk?
  • Hvordan kan vi motivere til digital inkludering ved å øke mangfoldet generelt i arbeidslivet?
  • Hvilke tiltak kan en organisasjon ta for å minske det digitale gapet?

En feiring av mangfold, inkludering og universell utforming!

Vi har som mål at det meste skal være tilgjengelig for alle som er interessert i temaer vi tar opp. Årets Mangfold i mai har en rekke digitale og fysiske arrangementer, der formålet er å bli bedre kjent med ulike temaer innenfor universell utforming, tilgjengelighet og begrepet mangfold og inkludering. De fleste arrangementene er åpne for alle. Årets program går fra 2. - 30.mai. Mangfold i mai gjennomføres med midler fra NAV, Forskningsrådet og Bufdir, i samarbeid med Inclusive Creation og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Dagens agenda