Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Annette Solberg

Seniorrådgiver i Likestillingssenteret

Annette Solberg er seniorrådgiver ved Likestillingssenteret, et regionalt og nasjonalt kompetansesenter for likestilling som holder til på Hamar. Solberg har ansvar for flere studier og prosjekter knyttet til nedsatt funksjonsevne, normbevissthet og voldsforebygging. Solberg har bakgrunn fra humaniora og samfunnsvitenskapelige fag med videreutdanning i Sexologi.

Foredragene