Om Mangfold i mai

«Mangfold i mai» er en arrangementsserie i mai rundt mangfold, inkludering og universell utforming; gjennomført delvis digitalt og delvis fysisk i Fyrstikkalléen 1.

Hvorfor synes vi “Mangfold i mai” er viktig?

Alt vi gjør, og alle valg vi tar både privat og på jobb, har konsekvenser for om vi inkluderer eller ekskluderer andre.

Vi som ansatte i NAV har et ekstra stort ansvar for å passe på at valgene våre er med på å bryte ned barrierer, og ikke bidrar til å bygge nye.

«Mangfold i mai» skal hjelpe deg å forstå hvilken betydning dine valg kan ha for enkeltmennesker, og hvordan du kan bidra til likeverdig deltakelse for alle – både innbyggere, kollegaer og samhandlingspartnere.

Hva er innholdet?

Arrangementsserien kommer til å bestå av en kombinasjon av forskjellige foredrag, workshops, kurs og interaktive fagdager gjennom hele mai. De aller fleste arrangementene er digitale og streames. Serien videreføres med et kurstilbud rundt universell utforming fra høsten. Deltakerne skal sitte igjen med konkrete tipps og kunnskap, som kan brukes i deres daglige arbeid.

Initiativet er startet av Fagmiljøet for Inkluderende design og universell utforming i Designseksjonen / NAV IT, med Hjelpemiddelområdet som viktigste samarbeidspartner. Vi er bevisste på at vi ikke kan dekke alle aspekter relevant for mangfold, inkludering og universell utforming. Vi har likevel siktet til å få på plass et bredt programm som ivaretar forskjellige perspektiver.