Tirsdag 23. mai 2023

tirsdag
23. mai

Tilgjengelig arbeidshverdag og krav til anskaffelser
 • til

  Forskning på ekskludering i arbeidslivet

  Betydningen av teknologi for et inkluderende arbeidsliv
   Med
  • Kristin S. Fuglerud
  Åpent for alle Nettmøte
 • til

  Digitalisering og inkluderende arbeidsliv

  Foredrag om kommende norsk standard om hvordan sikre likeverdig tilgang til arbeidslivet gjennom universell utforming.
   Med
  • Rudolph Brynn
  • Ina Tsvetkova
  Åpent for alle Nettmøte Blir tatt opp
 • til

  Empatilunsj

  Fysisk lunsj med utstyr som simulerer funksjonstap.
   Med
  • David Hole
  Åpent for alle Fysisk arrangement Krever påmelding
 • til

  Universell utforming i ikt-kontraktar

  Korleis du kan bruke kontraktar som verkemiddel for å oppnå universelt utforma ikt-løysingar
   Med
  • Sigbjørn Råsberg
  Åpent for alle Nettmøte Blir tatt opp