Innholds­status for nav.no

Sist oppdatert 13. juni 2024.

Nettsidene er Norges største NAV-kontor med 40 millioner sidevisninger i måneden.

Ambisjon 2.2 i de treårige prioriteringene sier: Innholdet på nav.no er lett forståelig så brukerne kan ivareta sine rettigheter og plikter.

Produktsider

Samler informasjonen om en ytelse, tjeneste eller hjelpemiddel på én side. Det reduserer kognitiv last for brukeren, og øker sjansen for at alle får all informasjon de skal ha.

149 av 164 planlagte sider lansert .

Det er 91 %

Antall planlagte produktsider er usikkert på grunn av manglende oversikt over reelt antall tjenester og hjelpemidler.

Status fordelt på type

Ytelser

53 av 58 planlagte sider er lansert .

Det er 91 %

Tjenester

26 av 26 planlagte sider er lansert .

Det er 100 %

Hjelpemidler

70 av 80 planlagte sider er lansert .

Det er 88 %

19% av produktsidene har engelsk versjon.

Hvorfor måler vi dette?

Vi samler innhold om ytelser, tjenester og hjelpemidler på produktsider, slik at det blir enklere for folk å finne ut hva de har rett til. Malene støtter behovene til innholdstypen og gjør presentasjonen av produkter likere på tvers av NAV.

Situasjonssider

Situasjonssidene møter brukerne i situasjonen de er i. Vi viser frem mulighetene og alle NAVs tilbud - uavhengig av hvilken lovtekst ytelsen står i eller hvilken del av NAV som forvalter tjenesten.

36 av 40 planlagte sider lansert.

Det er 90 %

Antall situasjonssider kan endre seg hvis vi oppdager behov for flere eller andre situasjoner.

Status fordelt på type

Arbeid

9 av 10 planlagte sider er lansert .

Det er 90 %

Helse og sykdom

6 av 8 planlagte sider er lansert .

Det er 75 %

Hjelpemidler og tilrettelegging

9 av 10 planlagte sider er lansert .

Det er 90 %

Familie og barn

9 av 11 planlagte sider er lansert .

Det er 82 %

Pensjon

3 av 3 planlagte sider er lansert .

Det er 100 %

Økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning

5 av 5 planlagte sider er lansert .

Det er 100 %

Noen situasjoner ligger i flere områder, så summen av situasjoner her er høyere enn totalen.

Hvorfor måler vi dette?

I henhold til innholdsstrategien for personbrukerinnhold på nav.no, ønsker vi å gjøre det enklere for folk å finne ut hva de har rett til gjennom å presentere NAVs tilbud i kontekst av situasjoner brukerne står i.

Besøk på situasjonssider

Antall unike besøk på de lanserte situasjonssidene fra November 2023 til Mai 2024. Tallene er hentet fra Amplitude.

Antall unike besøk på de lanserte situasjonssidene fra November 2023 til Mai 2024
SituasjonssideUnike besøk siste 6 mnd.Unike besøk siste mnd.
Søker jobbLansert mars 202240 070
Venter eller har nylig fått barnLansert mai 202229 114
Har pensjonLansert feb 202222 285
Har ikke penger til mat, bolig eller andre utgifterLansert juni 202221 600
Har blitt sykmeldtLansert juli 202221 249
Planlegger pensjonLansert feb 202218 616
Er arbeidsledig eller permittertLansert mai 202317 884
Trenger hjelp til å komme i jobbLansert mars 202212 877
Trenger økonomi- og gjeldsrådgivingLansert 10. aug 202211 576
Er helt eller delvis alene med barnLansert juni 202111 332
Har vært syk eller skadet lengeLansert 1. juli 20228 416
Har ikke et sted å bo i nattLansert juni 20226 212
Tar vare på noen som er syk eller skadetLansert des 20216 137
Kan bare jobbe noe på grunn av langvarig sykdom eller skadeLansert 26. aug 20225 861
Har blitt skadet under arbeid, undervisning, rednings- eller militærtjenesteLansert april 20225 592
Har mistet noen i nær familieLansert okt 20215 538
Har en varig sykdom eller skade og kan ikke jobbeLansert 26. aug 20225 469
Trenger å snakke med NAVLansert juni 20224 653
Trenger hjelp til å fullføre utdanningLansert mars 20224 487
Vil registrere far eller morLansert nov 20223 739
Trenger tilrettelegging på jobb eller i utdanningLansert mars 20243 184
Er berørt av krigen i Ukraina MidlertidigLansert mars 20222 650
Har vansker med bevegelse og forflytningLansert oktober 20232 647
Har barn som ikke har full barnehageplassLansert juni 20222 501
Bor ikke sammen med barnet mittLansert 29. juni 20222 211
Har nedsatt synLansert mai 20232 191
Skal jobbe i utlandetLansert juni 20232 134
Trenger tilrettelegging av boligLansert oktober 20232 036
Trenger pleie på grunn av sykdom eller skadeLansert 29. juni 20222 009
Har vansker med å huske, planlegge, organisereLansert november 20231 619
Er alene med barn fordi den andre forelderen er dødLansert okt 20211 497
Har lese- og skrivevanskerLansert august 20231 435
Trenger protese, ortose, ortopediske sko eller parykkLansert juni 20221 369
Har nedsatt hørselLansert juni 20221 134
Har ansvar for andres barnLansert januar 2024817
Har vansker med tale og språkLansert desember 2023611

Oversiktssider

Dette er lister med for eksempel utbetalingsdatoer eller kronesatser. Informasjonen vises både sentralt på oversiktssiden og inne på den aktuelle produktsiden.

7 av 7 planlagte sider lansert .

Det er 100 %

Status for sidene

Slik gjør du det

Dette er støtteinformasjon til et skjema. Sidene forklarer hvorfor, når og hvor ofte den aktuelle informasjonen skal sendes inn.

34 av 38 planlagte sider lansert .

Det er 89 %

Status for sidene

Innhold til personbrukere på nav.no

Ved å typekategorisere innholdet vårt, gir vi innholdet en ryddig struktur og tilpasset fremstilling i egne maler.

Det gjør det mulig å bruke innholdstypene som byggeklosser og sette dem sammen på ulike måter og i ulike kontekster.

Da støtter vi ulike mentale modeller og lar folk tilnærme seg innholdet på ulike måter. Samtidig gir det muligheter for smart gjenbruk av innhold og enklere forvaltning.

79% av det nasjonale personbruker-innholdet er typekategorisert og lagt i ny mal

Ambisjon 2.2 i de treårige prioriteringene sier:

Innholdet på nav.no er lett forståelig så brukerne kan ivareta sine rettigheter og plikter.

For å nå denne ambisjonen, vil vi sammen med YTA, ATA, Kommunikasjons- og IT-avdelingen, sørge for at det etableres tverrfaglige kjernegrupper for hvert produkt eller produktgruppe.

Hovedfokus for 2023 er å rydde oss igjennom alt nasjonalt innhold til personbrukere. Vi ønsker å redusere innholdsmengden på nav.no og typekategorisere alt innholdet vårt.

Toppoppgaver

Etterhvert som vi har implementert innholdsstrategien, har det blitt enklere for folk å finne ut hva de har rett til på nav.no.

84.5 % fikk gjort det de kom for på nav.no i 1. kvartal 2024.

1.9 prosentpoeng flere får gjort det de kom for, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Data for toppoppgavene på nav.no
BrukeroppgaveEtterspørselGjennomføringsgrad
Meldekort24.9 %
95.6 %
Saken min (status, endre, klage)18.1 %
76.0 %
Sende sykmelding15.5 %
93.8 %
Utbetalinger12.2 %
81.1 %
Annet11.8 %
70.0 %
Oppfølging (aktivitetsplan, sykefravær, veileder)10.0 %
86.9 %
Undersøke hva jeg kan få og hva jeg må gjøre4.4 %
69.5 %
Søke eller ettersende3.0 %
80.6 %

Innhold totalt

Det er en stor mengde innhold på nav.no. Mesteparten av dette innholdet er innhold til andre målgrupper enn personbrukerne, slik som informasjon til presse, arbeidsgivere, samarbeids­partnere og kommuner. En stor del av dette innholdet er statistikk, analyse og FoU, samt fylkesinformasjon.

Fordeling av sider mellom målgruppene per 1. juni, 2024

Personbruker
1 185 sider
Arbeidsgiver
132 sider
Samarbeidspartner
334 sider
Lokale sider
8 167 sider
Statistikk og analyse
29 828 sider
Presse
121 sider

1 068 færre sider og vedlegg til personbrukere siden 1. januar 2022

7 187 flere sider og vedlegg til andre målgrupper siden 1. januar 2022

Hvorfor måler vi dette?

Vi ønsker at den totale innholdsmengden på nav.no skal bli mindre slik at innholdet blir enklere å forvalte på en god måte og være mest mulig relevant for hovedmålgruppene personbrukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere.

Vi ønsker også at andelen personbrukerinnhold skal bli høyere for å reflektere at personbrukere er hovedmålgruppen på nav.no og at vi legger best mulig til rette for denne gruppen.

Innholdet på nav.no skal være universelt utformet, typekategorisert og presentert i sidemaler som støtter innholdstypen. Derfor ønsker vi ikke bruk av vedlegg på nav.no.

Vi er team-nav.no, en del av team personbruker. Har du spørsmål eller tilbakemelding til oss? Ta kontakt på Slack (#team-personbruker).