Innholds­status for nav.no

Nettsidene er Norges største NAV-kontor med 40 millioner sidevisninger i måneden.

Ambisjon 2.2 i de treårige prioriteringene sier: Innholdet på nav.no er lett forståelig så brukerne kan ivareta sine rettigheter og plikter.

Sist oppdatert 7. februar 2024.

Produktsider

Samler informasjonen om en ytelse, tjeneste eller hjelpemiddel på én side. Det reduserer kognitiv last for brukeren, og øker sjansen for at alle får all informasjon de skal ha.

150 av 163 planlagte sider lansert .

Det er 92 %

Antall planlagte produktsider er usikkert på grunn av manglende oversikt over reelt antall tjenester og hjelpemidler.

Status fordelt på type

Ytelser

53 av 58 planlagte sider er lansert .

Det er 91 %

Tjenester

27 av 27 planlagte sider er lansert .

Det er 100 %

Hjelpemidler

70 av 78 planlagte sider er lansert .

Det er 90 %

20% av produktsidene har engelsk versjon.

Hvorfor måler vi dette?

Vi samler innhold om ytelser, tjenester og hjelpemidler på produktsider, slik at det blir enklere for folk å finne ut hva de har rett til. Malene støtter behovene til innholdstypen og gjør presentasjonen av produkter likere på tvers av NAV.

Situasjonssider

Situasjonssidene møter brukerne i situasjonen de er i. Vi viser frem mulighetene og alle NAVs tilbud - uavhengig av hvilken lovtekst ytelsen står i eller hvilken del av NAV som forvalter tjenesten.

34 av 39 planlagte sider lansert.

Det er 87 %

Antall situasjonssider kan endre seg hvis vi oppdager behov for flere eller andre situasjoner.

Status fordelt på type

Arbeid

7 av 9 planlagte sider er lansert .

Det er 78 %

Helse og sykdom

6 av 8 planlagte sider er lansert .

Det er 75 %

Familie og barn

9 av 11 planlagte sider er lansert .

Det er 82 %

Pensjon

3 av 3 planlagte sider er lansert .

Det er 100 %

Hjelpemidler og tilrettelegging

8 av 10 planlagte sider er lansert .

Det er 80 %

Økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning

4 av 4 planlagte sider er lansert .

Det er 100 %

Noen situasjoner ligger i flere områder, så summen av situasjoner her er høyere enn totalen.

Hvorfor måler vi dette?

I henhold til innholdsstrategien for personbrukerinnhold på nav.no, ønsker vi å gjøre det enklere for folk å finne ut hva de har rett til gjennom å presentere NAVs tilbud i kontekst av situasjoner brukerne står i.

Besøk på situasjonssider

Antall unike besøk på de lanserte situasjonssidene fra Juli 2023 til Januar 2024. Tallene er hentet fra Amplitude.

Antall unike besøk på de lanserte situasjonssidene fra Juli 2023 til Januar 2024
SituasjonssideUnike besøk siste 6 mnd.Unike besøk siste mnd.
Venter eller har nylig fått barnPublisert i mai 202247 916
Søker jobbPublisert i mars 202244 709
Har blitt sykmeldtPublisert i juli 202235 588
Har pensjonPublisert i feb 202233 809
Er arbeidsledig eller permittertPublisert i mai 202332 424
Planlegger pensjonPublisert i feb 202227 786
Har ikke penger til mat, bolig eller andre utgifterPublisert i juni 202223 328
Trenger hjelp til å komme i jobbPublisert i mars 202220 367
Er helt eller delvis alene med barnPublisert i juni 202119 062
Trenger rådgivning om økonomi og gjeldPublisert i aug 202218 331
Har vært syk eller skadet lengePublisert i juli 202213 566
Kan bare jobbe noe på grunn av langvarig sykdom eller skadePublisert i aug 202210 250
Tar vare på noen som er syk eller skadetPublisert i des 202110 111
Har en varig sykdom eller skade og kan ikke jobbePublisert i aug 20229 989
Har blitt skadet under arbeid, undervisning, rednings- eller militærtjenestePublisert i april 20229 792
Har mistet noen i nær familiePublisert i okt 20219 155
Trenger hjelp til å fullføre utdanningPublisert i mars 20227 529
Har ikke et sted å boPublisert i juni 20226 380
Om farskap og foreldreskapPublisert i nov 20225 487
Trenger å snakke med NAVPublisert i juni 20224 916
Har barn som ikke har full barnehageplassPublisert i juni 20224 740
Har vansker med bevegelse og forflytningPublisert i nov 20234 104
Er berørt av krigen i UkrainaPublisert i mars 20223 481
Bor ikke sammen med barnet mittPublisert i juni 20223 114
Trenger pleie på grunn av sykdom eller skadePublisert i juni 20223 034
Har nedsatt syn eller trenger brillerPublisert i mai 20232 989
Skal jobbe i utlandetPublisert i juni 20232 776
Trenger hjelpemidler til bolig eller fritidPublisert i okt 20232 692
Er alene med barn fordi den andre forelderen er dødPublisert i okt 20212 612
Har nedsatt hørselPublisert i juni 20222 089
Har lese- og skrivevanskerPublisert i aug 20232 039
Trenger protese, ortose, ortopediske sko eller parykkPublisert i juni 20221 708
Har vansker med å huske, planlegge og forståPublisert i nov 20231 679
Har vansker med tale og språkPublisert i des 2023818
Har ansvar for andres barnPublisert i jan 2024132

Oversiktssider

Dette er lister med for eksempel utbetalingsdatoer eller kronesatser. Informasjonen vises både sentralt på oversiktssiden og inne på den aktuelle produktsiden.

7 av 7 planlagte sider lansert .

Det er 100 %

Status for sidene

Slik gjør du det

Dette er støtteinformasjon til et skjema. Sidene forklarer hvorfor, når og hvor ofte den aktuelle informasjonen skal sendes inn.

34 av 38 planlagte sider lansert .

Det er 89 %

Status for sidene

Innhold til personbrukere på nav.no

Ved å typekategorisere innholdet vårt, gir vi innholdet en ryddig struktur og tilpasset fremstilling i egne maler.

Det gjør det mulig å bruke innholdstypene som byggeklosser og sette dem sammen på ulike måter og i ulike kontekster.

Da støtter vi ulike mentale modeller og lar folk tilnærme seg innholdet på ulike måter. Samtidig gir det muligheter for smart gjenbruk av innhold og enklere forvaltning.

75% av det nasjonale personbruker-innholdet er typekategorisert og lagt i ny mal

Ambisjon 2.2 i de treårige prioriteringene sier:

Innholdet på nav.no er lett forståelig så brukerne kan ivareta sine rettigheter og plikter.

For å nå denne ambisjonen, vil vi sammen med YTA, ATA, Kommunikasjons- og IT-avdelingen, sørge for at det etableres tverrfaglige kjernegrupper for hvert produkt eller produktgruppe.

Hovedfokus for 2023 er å rydde oss igjennom alt nasjonalt innhold til personbrukere. Vi ønsker å redusere innholdsmengden på nav.no og typekategorisere alt innholdet vårt.

Toppoppgaver

Etterhvert som vi har implementert innholdsstrategien, har det blitt enklere for folk å finne ut hva de har rett til på nav.no.

86.2 % fikk gjort det de kom for på nav.no i 4. kvartal 2023.

6.5 prosentpoeng flere får gjort det de kom for, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Data for toppoppgavene på nav.no
BrukeroppgaveEtterspørselGjennomføringsgrad
Meldekort22.1 %
95.4 %
Saken min (status, endre, klage)17.5 %
77.5 %
Sende sykmelding17.0 %
96.5 %
Utbetalinger15.8 %
87.8 %
Annet11.6 %
71.5 %
Oppfølging (aktivitetsplan, sykefravær, veileder)9.1 %
86.1 %
Undersøke hva jeg kan få og hva jeg må gjøre4.0 %
72.2 %
Søke eller ettersende3.0 %
79.5 %

Innhold totalt

Det er en stor mengde innhold på nav.no. Mesteparten av dette innholdet er innhold til andre målgrupper enn personbrukerne, slik som informasjon til presse, arbeidsgivere, samarbeids­partnere og kommuner. En stor del av dette innholdet er statistikk, analyse og FoU, samt fylkesinformasjon.

Grafen viser kun innhold i det sentrale publiseringssystemet. Det finnes også noe innhold i andre publiseringssystem.

644 færre sider og vedlegg til personbrukere siden 1. januar 2022

6 617 flere sider og vedlegg til andre målgrupper siden 1. januar 2022

Hvorfor måler vi dette?

Vi ønsker at den totale innholdsmengden på nav.no skal bli mindre slik at innholdet blir enklere å forvalte på en god måte og være mest mulig relevant for hovedmålgruppene personbrukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere.

Vi ønsker også at andelen personbrukerinnhold skal bli høyere for å reflektere at personbrukere er hovedmålgruppen på nav.no og at vi legger best mulig til rette for denne gruppen.

Innholdet på nav.no skal være universelt utformet, typekategorisert og presentert i sidemaler som støtter innholdstypen. Derfor ønsker vi ikke bruk av vedlegg på nav.no.

Vi er team-nav.no, en del av team personbruker. Har du spørsmål eller tilbakemelding til oss? Ta kontakt på Slack (#team-personbruker).