Innholds­status for nav.no

Nettsidene er Norges største NAV-kontor med 40 millioner sidevisninger i måneden.

Ambisjon 2.2 i de treårige prioriteringene sier: Innholdet på nav.no er lett forståelig så brukerne kan ivareta sine rettigheter og plikter.

For å nå denne ambisjonen, vil vi rydde oss igjennom alt nasjonalt innhold til personbrukere i løpet av 2023.

Sist oppdatert 27. mars 2023.

Produktsider

Samler informasjonen om en ytelse, tjeneste eller hjelpemiddel på én side. Det reduserer kognitiv last for brukeren, og øker sjansen for at alle får all informasjon de skal ha.

103 av 160 planlagte sider lansert .

Det er 64 %

Antall planlagte produktsider er usikkert på grunn av manglende oversikt over reelt antall tjenester og hjelpemidler.

Status fordelt på type

Ytelser

49 av 57 planlagte sider er lansert .

Det er 86 %

Tjenester

26 av 30 planlagte sider er lansert .

Det er 87 %

Hjelpemidler

28 av 73 planlagte sider er lansert .

Det er 38 %

Hvorfor måler vi dette?

Vi samler innhold om ytelser, tjenester og hjelpemidler på produktsider, slik at det blir enklere for folk å finne ut hva de har rett til. Malene støtter behovene til innholdstypen og gjør presentasjonen av produkter likere på tvers av NAV.

Situasjonssider

Situasjonssidene møter brukerne i situasjonen de er i. Vi viser frem mulighetene og alle NAVs tilbud - uavhengig av hvilken lovtekst ytelsen står i eller hvilken del av NAV som forvalter tjenesten.

25 av 38 planlagte sider lansert.

Det er 66 %

Antall planlagte situasjonssider er usikkert på grunn av manglende oversikt over reelt antall tjenester og hjelpemidler.

Status fordelt på type

Arbeid

5 av 9 planlagte sider er lansert .

Det er 56 %

Helse og sykdom

6 av 8 planlagte sider er lansert .

Det er 75 %

Familie og barn

8 av 10 planlagte sider er lansert .

Det er 80 %

Pensjon

3 av 3 planlagte sider er lansert .

Det er 100 %

Hjelpemidler og tilrettelegging

2 av 10 planlagte sider er lansert .

Det er 20 %

Økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning

4 av 4 planlagte sider er lansert .

Det er 100 %

Noen situasjoner ligger i flere områder, så summen av situasjoner her er høyere enn totalen.

Hvorfor måler vi dette?

I henhold til innholdsstrategien for personbrukerinnhold på nav.no, ønsker vi å gjøre det enklere for folk å finne ut hva de har rett til gjennom å presentere NAVs tilbud i kontekst av situasjoner brukerne står i.

Besøk på situasjonssider

Antall unike besøk på de lanserte situasjonssidene fra August 2022 til Januar 2023. Tallene er hentet fra Amplitude.

Antall unike besøk på de lanserte situasjonssidene fra August 2022 til Januar 2023
SituasjonssideUnike besøk siste 6 måneder
Venter eller har nylig fått barnPublisert i mai 2022 101 398
Er helt eller delvis alene med barnPublisert i juni 2021 56 597
Har blitt sykmeldtPublisert i juli 2022 45 254
Trenger økonomi- og gjeldsrådgivningPublisert i aug 2022 44 590
Har blitt skadet under arbeid, undervisning, eller tjenestePublisert i april 2022 37 744
Søker jobbPublisert i mars 2022 26 199
Trenger hjelp til å komme i jobbPublisert i mars 2022 25 782
Planlegger pensjonPublisert i feb 2022 23 491
Har pensjonPublisert i feb 2022 23 431
Har ikke et sted å boPublisert i juni 2022 23 063
Har ikke penger til mat, bolig eller andre utgifterPublisert i des 2021 20 294
Trenger hjelp til å fullføre utdanningPublisert i mars 2022 16 141
Tar vare på noen som er syk eller skadetPublisert i des 2021 14 600
Har mistet noen i nær familiePublisert i okt 2021 13 682
Har vært syk eller skadet lengePublisert i juli 2022 8 686
Trenger å snakke med NAVPublisert i juni 2022 5 869
Trenger pleie på grunn av sykdom eller skadePublisert i juni 2022 5 596
Vil registrere far eller morPublisert i nov 2022 5 296
Trenger protese, ortose, ortopediske sko eller parykkPublisert i juni 2022 5 182
Er berørt av krigen i Ukraina MidlertidigPublisert i mars 2022 5 073
Har nedsatt hørselPublisert i juni 2022 3 032
Har barn som ikke har full barnehageplassPublisert i juni 2022 2 691
Kan bare jobbe noe på grunn av langvarig sykdom eller skadePublisert i aug 2022 2 502
Har en varig sykdom eller skade og kan ikke jobbePublisert i aug 2022 2 283
Er alene med barn fordi den andre forelderen er dødPublisert i okt 2021 2 210

Oversiktssider

Dette er lister med for eksempel utbetalingsdatoer eller kronesatser. Informasjonen vises både sentralt på oversiktssiden og inne på den aktuelle produktsiden.

3 av 3 planlagte sider lansert .

Det er 100 %

Slik gjør du det

Dette er støtteinformasjon til et skjema. Sidene forklarer hvorfor, når og hvor ofte den aktuelle informasjonen skal sendes inn.

18 av 34 planlagte sider lansert .

Det er 53 %

Status for sidene

Innhold til personbrukere på nav.no

Ved å typekategorisere innholdet vårt, gir vi innholdet en ryddig struktur og tilpasset fremstilling i egne maler.

Det gjør det mulig å bruke innholdstypene som byggeklosser og sette dem sammen på ulike måter og i ulike kontekster.

Da støtter vi ulike mentale modeller og lar folk tilnærme seg innholdet på ulike måter. Samtidig gir det muligheter for smart gjenbruk av innhold og enklere forvaltning.

22% av det nasjonale personbruker-innholdet er typekategorisert og lagt i ny mal

Ambisjon 2.2 i de treårige prioriteringene sier:

Innholdet på nav.no er lett forståelig så brukerne kan ivareta sine rettigheter og plikter.

For å nå denne ambisjonen, vil vi sammen med YTA, ATA, Kommunikasjons- og IT-avdelingen, sørge for at det etableres tverrfaglige kjernegrupper for hvert produkt eller produktgruppe.

Hovedfokus for 2023 er å rydde oss igjennom alt nasjonalt innhold til personbrukere. Vi ønsker å redusere innholdsmengden på nav.no og typekategorisere alt innholdet vårt.

Toppoppgaver

Etterhvert som vi har implementert innholdsstrategien, har det blitt enklere for folk å finne ut hva de har rett til på nav.no.

Totalt sett er det 82.6 % som får gjort det de kom for på nav.no. Målingen under er fra 1. kvartal 2023.

Data for toppoppgavene på nav.no
BrukeroppgaveEtterspørselGjennomføringsgrad
Sende meldekort22.3 %
80.7 %
Utbetalinger21.3 %
93.9 %
Lese eller sende melding til NAV16.2 %
87.2 %
Sende skjema eller søknad11.7 %
89.4 %
Sjekke status på søknaden eller saken min10.8 %
69.0 %
Aktivitetsplan4.3 %
87.1 %
Annet3.8 %
69.9 %
Søke jobb3.0 %
66.2 %
Finne ut hva jeg har rett til2.9 %
50.8 %
Oppfølgingsplan1.9 %
77.9 %
Kontaktinformasjon1.2 %
68.0 %
Statistikk, analyse eller forskning0.6 %
63.2 %

Innhold totalt

Det er en stor mengde innhold på nav.no. Mesteparten av dette innholdet er innhold til andre målgrupper enn personbrukerne, slik som informasjon til presse, arbeidsgivere, samarbeids­partnere og kommuner. En stor del av dette innholdet er statistikk, analyse og FoU, samt fylkesinformasjon. Kun 4 % av innholdet på nav.no er til personbrukere.

Grafen viser kun innhold i det sentrale publiseringssystemet. Det finnes også noe innhold i andre publiseringssystem.

498 færre sider og vedlegg til personbrukere siden 1. januar 2022

3 793 flere sider og vedlegg til andre målgrupper siden 1. januar 2022

Hvorfor måler vi dette?

Vi ønsker at den totale innholdsmengden på nav.no skal bli mindre slik at innholdet blir enklere å forvalte på en god måte og være mest mulig relevant for hovedmålgruppene personbrukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere.

Vi ønsker også at andelen personbrukerinnhold skal bli høyere for å reflektere at personbrukere er hovedmålgruppen på nav.no og at vi legger best mulig til rette for denne gruppen.

Innholdet på nav.no skal være universelt utformet, typekategorisert og presentert i sidemaler som støtter innholdstypen. Derfor ønsker vi ikke bruk av vedlegg på nav.no.

Vi er team-nav.no, en del av team personbruker. Har du spørsmål eller tilbakemelding til oss? Ta kontakt på Slack (#team-personbruker).