Innholds­status for nav.no

Nettsidene er Norges største NAV-kontor med 40 millioner sidevisninger i måneden.

Ambisjon 2.2 i de treårige prioriteringene sier: Innholdet på nav.no er lett forståelig så brukerne kan ivareta sine rettigheter og plikter.

For å nå denne ambisjonen, vil vi rydde oss igjennom alt nasjonalt innhold til personbrukere i løpet av 2023.

Sist oppdatert 22. september 2023.

Produktsider

Samler informasjonen om en ytelse, tjeneste eller hjelpemiddel på én side. Det reduserer kognitiv last for brukeren, og øker sjansen for at alle får all informasjon de skal ha.

119 av 161 planlagte sider lansert .

Det er 74 %

Antall planlagte produktsider er usikkert på grunn av manglende oversikt over reelt antall tjenester og hjelpemidler.

Status fordelt på type

Ytelser

52 av 57 planlagte sider er lansert .

Det er 91 %

Tjenester

27 av 27 planlagte sider er lansert .

Det er 100 %

Hjelpemidler

40 av 77 planlagte sider er lansert .

Det er 52 %

25% av produktsidene har engelsk versjon.

Hvorfor måler vi dette?

Vi samler innhold om ytelser, tjenester og hjelpemidler på produktsider, slik at det blir enklere for folk å finne ut hva de har rett til. Malene støtter behovene til innholdstypen og gjør presentasjonen av produkter likere på tvers av NAV.

Situasjonssider

Situasjonssidene møter brukerne i situasjonen de er i. Vi viser frem mulighetene og alle NAVs tilbud - uavhengig av hvilken lovtekst ytelsen står i eller hvilken del av NAV som forvalter tjenesten.

29 av 38 planlagte sider lansert.

Det er 76 %

Antall situasjonssider kan endre seg hvis vi oppdager behov for flere eller andre situasjoner.

Status fordelt på type

Arbeid

7 av 9 planlagte sider er lansert .

Det er 78 %

Helse og sykdom

6 av 8 planlagte sider er lansert .

Det er 75 %

Familie og barn

8 av 10 planlagte sider er lansert .

Det er 80 %

Pensjon

3 av 3 planlagte sider er lansert .

Det er 100 %

Hjelpemidler og tilrettelegging

4 av 10 planlagte sider er lansert .

Det er 40 %

Økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning

4 av 4 planlagte sider er lansert .

Det er 100 %

Noen situasjoner ligger i flere områder, så summen av situasjoner her er høyere enn totalen.

Hvorfor måler vi dette?

I henhold til innholdsstrategien for personbrukerinnhold på nav.no, ønsker vi å gjøre det enklere for folk å finne ut hva de har rett til gjennom å presentere NAVs tilbud i kontekst av situasjoner brukerne står i.

Besøk på situasjonssider

Antall unike besøk på de lanserte situasjonssidene fra Februar 2023 til August 2023. Tallene er hentet fra Amplitude.

Antall unike besøk på de lanserte situasjonssidene fra Februar 2023 til August 2023
SituasjonssideUnike besøk siste 6 mnd.Unike besøk siste mnd.
Venter eller har nylig fått barnPublisert i mai 202220 528
Trenger rådgivning om økonomi og gjeldPublisert i aug 202215 529
Har blitt sykmeldtPublisert i juli 20229 007
Søker jobbPublisert i mars 20228 558
Er helt eller delvis alene med barnPublisert i juni 20216 641
Er arbeidsledig eller permittertPublisert i mai 20236 258
Trenger hjelp til å komme i jobbPublisert i mars 20225 697
Planlegger pensjonPublisert i feb 20225 351
Har ikke penger til mat, bolig eller andre utgifterPublisert i juni 20224 882
Har blitt skadet under arbeid, undervisning, rednings- eller militærtjenestePublisert i april 20224 674
Har ikke et sted å boPublisert i juni 20224 644
Trenger hjelp til å fullføre utdanningPublisert i mars 20224 098
Har pensjonPublisert i feb 20224 006
Tar vare på noen som er syk eller skadetPublisert i des 20212 481
Har mistet noen i nær familiePublisert i okt 20212 109
Om farskap og foreldreskapPublisert i nov 20221 752
Skal jobbe i utlandetPublisert i juni 20231 207
Trenger å snakke med NAVPublisert i juni 20221 191
Har nedsatt syn eller trenger brillerPublisert i mai 20231 165
Har vært syk eller skadet lengePublisert i juli 20221 042
Er berørt av krigen i Ukraina MidlertidigPublisert i mars 20221 024
Kan bare jobbe noe på grunn av langvarig sykdom eller skadePublisert i aug 2022709
Trenger protese, ortose, ortopediske sko eller parykkPublisert i juni 2022660
Trenger pleie på grunn av sykdom eller skadePublisert i juni 2022628
Har en varig sykdom eller skade og kan ikke jobbePublisert i aug 2022587
Har barn som ikke har full barnehageplassPublisert i juni 2022527
Har nedsatt hørselPublisert i juni 2022455
Er alene med barn fordi den andre forelderen er dødPublisert i okt 2021437
Bor ikke sammen med barnet mittPublisert i juni 2022193
Har lese- og skrivevanskerPublisert i aug 202320

Oversiktssider

Dette er lister med for eksempel utbetalingsdatoer eller kronesatser. Informasjonen vises både sentralt på oversiktssiden og inne på den aktuelle produktsiden.

7 av 7 planlagte sider lansert .

Det er 100 %

Status for sidene

Slik gjør du det

Dette er støtteinformasjon til et skjema. Sidene forklarer hvorfor, når og hvor ofte den aktuelle informasjonen skal sendes inn.

29 av 36 planlagte sider lansert .

Det er 81 %

Status for sidene

Innhold til personbrukere på nav.no

Ved å typekategorisere innholdet vårt, gir vi innholdet en ryddig struktur og tilpasset fremstilling i egne maler.

Det gjør det mulig å bruke innholdstypene som byggeklosser og sette dem sammen på ulike måter og i ulike kontekster.

Da støtter vi ulike mentale modeller og lar folk tilnærme seg innholdet på ulike måter. Samtidig gir det muligheter for smart gjenbruk av innhold og enklere forvaltning.

62% av det nasjonale personbruker-innholdet er typekategorisert og lagt i ny mal

Ambisjon 2.2 i de treårige prioriteringene sier:

Innholdet på nav.no er lett forståelig så brukerne kan ivareta sine rettigheter og plikter.

For å nå denne ambisjonen, vil vi sammen med YTA, ATA, Kommunikasjons- og IT-avdelingen, sørge for at det etableres tverrfaglige kjernegrupper for hvert produkt eller produktgruppe.

Hovedfokus for 2023 er å rydde oss igjennom alt nasjonalt innhold til personbrukere. Vi ønsker å redusere innholdsmengden på nav.no og typekategorisere alt innholdet vårt.

Toppoppgaver

Etterhvert som vi har implementert innholdsstrategien, har det blitt enklere for folk å finne ut hva de har rett til på nav.no.

Totalt sett er det 82.6 % som får gjort det de kom for på nav.no. Målingen under er fra 1. kvartal 2023.

Data for toppoppgavene på nav.no
BrukeroppgaveEtterspørselGjennomføringsgrad
Sende meldekort22.3 %
80.7 %
Utbetalinger21.3 %
93.9 %
Lese eller sende melding til NAV16.2 %
87.2 %
Sende skjema eller søknad11.7 %
89.4 %
Sjekke status på søknaden eller saken min10.8 %
69.0 %
Aktivitetsplan4.3 %
87.1 %
Annet3.8 %
69.9 %
Søke jobb3.0 %
66.2 %
Finne ut hva jeg har rett til2.9 %
50.8 %
Oppfølgingsplan1.9 %
77.9 %
Kontaktinformasjon1.2 %
68.0 %
Statistikk, analyse eller forskning0.6 %
63.2 %

Innhold totalt

Det er en stor mengde innhold på nav.no. Mesteparten av dette innholdet er innhold til andre målgrupper enn personbrukerne, slik som informasjon til presse, arbeidsgivere, samarbeids­partnere og kommuner. En stor del av dette innholdet er statistikk, analyse og FoU, samt fylkesinformasjon.

Grafen viser kun innhold i det sentrale publiseringssystemet. Det finnes også noe innhold i andre publiseringssystem.

476 færre sider og vedlegg til personbrukere siden 1. januar 2022

5 456 flere sider og vedlegg til andre målgrupper siden 1. januar 2022

Hvorfor måler vi dette?

Vi ønsker at den totale innholdsmengden på nav.no skal bli mindre slik at innholdet blir enklere å forvalte på en god måte og være mest mulig relevant for hovedmålgruppene personbrukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere.

Vi ønsker også at andelen personbrukerinnhold skal bli høyere for å reflektere at personbrukere er hovedmålgruppen på nav.no og at vi legger best mulig til rette for denne gruppen.

Innholdet på nav.no skal være universelt utformet, typekategorisert og presentert i sidemaler som støtter innholdstypen. Derfor ønsker vi ikke bruk av vedlegg på nav.no.

Vi er team-nav.no, en del av team personbruker. Har du spørsmål eller tilbakemelding til oss? Ta kontakt på Slack (#team-personbruker).