Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

UU i offentlige anskaffelser - hvordan få det til i praksis?

  • Åpent for hele verden

Se opptak

Du kan se foredraget her:

Hva handler foredraget om?

For mange virksomheter er nye ikt-systemer synonymt med en anskaffelsesprosess. I dette foredraget vil Sigbjørn Råsberg gå gjennom hvilke særskilte krav til universell utforming man må ta hensyn til i anskaffelsesprosessen, samt anbefalinger og beste praksis. Videre vil han gå inn på forhold som bør hensyntas i forbindelse med kontrakten.

Dette foredraget er for deg som

  • jobber med eller er interessert i anskaffelser, spesielt i det offentlige
  • ønsker å vite hvordan du bedre kan sikre universell utforming i anskaffelsene du kjører

Foredrags­holder

Sigbjørn Råsberg

Jurist i Tilsynet for universell utforming av IKT