Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

En feiring av mangfold, inkludering og universell utforming!

I 2022 arrangerte NAV IT «Mangfold i Mai» for første gang. Det var en rekke digitale og fysiske arrangementer, der formålet var å bli bedre kjent med ulike temaer innenfor universell utforming, tilgjengelighet og begrepet mangfold. De fleste arrangementene i 2022 var åpne for alle. Det var kun noen få fysiske kurs som var kun for NAV-ansatte. Vi har som mål at det meste skal være tilgjengelig for alle som er interessert i temaer vi tar opp.

Vær med å evaluere programmet fra 2022

Hvis du deltok på ett eller flere arrangementer i 2022, ønsker vi din verdifulle tilbakemelding for å få til et minst like godt eller enda bedre arrangement i 2023.

Benytt vårt evalueringsskjema som er utformet som en anonym spørreundersøkelse.

Hvis du oppgir e-post adressen din for å bli kontaktet - er ikke det knyttet til svarene i evalueringen din.

Er Mangfold i mai er nytt for deg? Ønsker du å bidra med innlegg eller workshop? Eller ønsker du å motta programmet vårt når det er ferdig - kan du oppgi e-post adressen din i dette kontaktskjemaet.

Planleggingen av 2023 er i gang

For «Mangfold i mai 2023» ønsker vi å utforske hvorfor gapet mellom digitalt innenforskap og utenforskap oppstår? Ferske rapporter viser til mange blir digitalt utenfor på grunn av motivasjon, kunnskap og tillit, og at mennesker er «forskjellig digitale» avhengig av konteksten de er i.

Vi ønsker å utforske:

  • Hvordan kan vi få oversikt over hvem som er digitalt utenfor når det gjelder offentlige tjenester?
  • Hvordan påvirker digitalt førstevalg utvikling av offentlige tjenester?
  • Hvordan påvirkes samarbeidet på tvers i offentlig sektor?
  • Hva kan vi lære av andre og hvordan kan vi bli klar over blindsoner i vår digitale utvikling?
  • Hvordan kan vi motivere til digital inkludering ved å øke mangfoldet generelt i arbeidslivet?

Mens vi venter på programmet for 2023...

Noen av eventene fra 2022 har opptak. Lenkene til de har vi samlet her. Undertekst / captions er delvis autogenererte.