Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Språk som inkluderings- og ekskluderingsverktøy: Noen funn fra arbeidet med flyktninger fra Ukraina

  • Åpent for hele verden

Se opptak

Du kan se foredraget her:

Hva handler det her om?

I dette foredraget presenteres noen foreløpige funn fra et innsiktsarbeid om frivillige organisasjoners møte med ukrainske flyktninger. Fokuset i presentasjonen er hvordan språk kan fungere som et verktøy for inkludering og ekskludering, og diskuterer dagens situasjon i kontekst av tidligere løsninger.

Dette foredraget er for deg som

  • Arbeider med flyktninger eller andre områder der informasjon skal formidles på tvers av språk.

Foredrags­holder

Gard Ringen Høibjerg

Antropolog / Design Researcher i NAV