Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Anthony Giannoumis

Førsteamanuensis ved Institutt for informasjonsteknologi ved Oslomet

Anthony Giannoumis er en norsk-amerikansk forsker og førsteamanuensis ved Institutt for informasjonsteknologi ved Oslomet – storbyuniversitetet. Giannoumis’ fremste forskningsinteresser er universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, universell e-tilgjengelighet, teknologilovgivning og bærekraftig utvikling.

Foredragene

  • Innovation Camp

    23.05 til

    Samle et team, løs en utfordring relatert til universell utforming av IKT. I forbindelse med Universal Design Day hos OsloMet.