Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Chris Atherton

Interaksjonsdesigner i NAV

Chris er interaksjonsdesigner og tidligere akademiker innenfor kognitiv nevrovitenskap. Ved å forske og forelese ble Chris opptatt av hva som folk oppfatter, legger merke til, husker, glemmer, forstår, og ikke forstår. Chris er opptatt av at vi i NAV skaper gode brukeropplevelser som tar høyde for at menneskelig kognisjon ikke alltid presterer slik vi skulle ønske, enten tilstanden er varig eller kortvarig.

Foredragene

  • Design for kognisjon

    11.05 til

    Foredrag om hvordan nettsider kan designes på måter som reduserer kognitiv belastning, noe som vil være til hjelp for alle som opplever midlertidig eller varig nedsatt kognisjon — det vil si, nesten alle, på et eller annet tidspunkt.