Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

David Hole

Spesialist i universell utforming av IKT i NAV IT

David Hole har jobbet i NAV IT siden 2012 med universell utforming av NAVs digitale tjenester.

Han er opptatt av å bidra til at alle, uansett funksjonsevne, fordomsfritt skal kunne leve det livet de ønsker på egne premisser.

Foredragene