Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Frank Lunde

Seniorrådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral

Frank Lunde jobber som seniorrådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken. Han er utdannet spesialpedagog med språk og kommunikasjon som spesialfelt. Han har arbeidet i hjelpemiddelformidlingen siden 1990. Han jobber med tilrettelegging av datautstyr for personer med store bevegelsesvansker, nedsatt syn og døvblinde, samt valg av utstyr til alternativ og supplerende kommunikasjon.

Foredragene