Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Johan Englund

Fagdirektør for området innovative anskaffelser i DFØ

Johan er fagdirektør for området innovative anskaffelser i DFØ. Han har vært prosjektleder for etableringen av programmet StartOff, som skal gjøre det enklere for offentlig sektor å inngå kontrakter med startups. I rollen som fagdirektør er Johan ansvarlig for den veiledning som DFØ gir om hvordan offentlige virksomheter kan legge til rette for innovasjon i de offentlige innkjøpene. Han har et spesielt fokus på innovative IKT-anskaffelser, og har blant annet vært med på å utvikle den standardkontraktene for innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser. Johan er utdannet jurist og siviløkonom.

Foredragene