Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Kari Anne Reitan Andersen

Spesialist i universell utforming av nettsider hos NAV IKT.

Foredragene