Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Kari Sand

Seniorforsker ved SINTEF

Bakgrunn som kommunikasjonsforsker (anvendt språkvitenskap); forskningsinteresser: digitale helse- og velferdstjenester, samhandling på mikro- og makronivå i helsevesenet, digitalt utenforskap og digitalt innenforskap.

Foredragene