Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Line Moseng

Utvikler i NAV

Line er utvikler i NAV og jobber til daglig i Team Digisos som digitaliserer sosialtjenesten. Hun har holdt foredrag om både nasjonalt og internasjonalt om mangfold og inkludering i IT-bransjen og brenner for å skape en mer inkluderende bransje for alle.

Foredragene