Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Lovise Justad

Produkteier for selvbetjeningsløsninger for økonomisk sosialhjelp i NAV

Lovise er produkteier for selvbetjeningsløsninger for økonomisk sosialhjelp i NAV. Hun er utdannet sosionom, og har jobbet med mange forskjellige brukergrupper.

Lovise har erfaring med å bygge relasjoner med de sårbare brukerne, og er opptatt av å inkludere brukerne under utformingen av digitale tjenester.

Foredragene