Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Morten Tollefsen

Spesialist i universell utforming av nettsider hos NAV IKT.

Morten Tollefsen jobber i designseksjonen i NAV som spesialist innen universell utforming. Han har hovedfag (mastergrad) i informatikk / databehandling fra Universitetet i Oslo. Etter noen år som ansatt ved Universitetet og deretter Oslo kommune var han forskningsleder i MediaLT i 22 år. Tollefsen har jobbet med universell utforming i 30 år og han har erfaring med mange store nettsteder og forskning innen IKT for funksjonshemmede i en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter. Tollefsen er blind og bruker skjermleser på mobil og datamaskin.

Foredragene