Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Stale Kjone

Bygger opp "ResearchOps" i NAV

Ståle Kjone har vært en forkjemper for brukervennlighet og universell utforming i mange år. Han har vært sentralt i oppbyggingen av NAVs brukertestlab og empatilab, og har kjørt og adminsistrert svært mange tester selv. Ståle er i tillegg en erfaren tester når det kommer til UU-krav, og har bidratt inn i mange anskaffelsesprosesser for IKT-løsninger for å sikre universell utforming inn der.

For tiden bygger han opp fagmiljøet “ResearchOps” i NAV.

Foredragene