Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Ulf Nilsen

Pianist

Ulf er født i 1964. Han har studert orgel, klaver og cembalo ved Norges musikkhøgskole og Sweelinck conservatorium i Amsterdam. Han ble snart kjent som en svært allsidig utøver og improvisator med stor sjangerbredde. En kveld står Beethovens sene sonater på programmet – neste uke tolker han Piazzolla og Ellington fra orgelgalleriet. Bachs fuger for orgel, Griegs slåtter for klaver – det er stor spennvidde i repertoaret på Ulfs konserter, der han også gjerne improviserer over temaer fra publikum. Han har vært ansatt som organist i Lovisenberg kirke i Oslo siden 1996, og driver ellers utstrakt konsertvirksomhet på både orgel og klaver.

Som improvisator kaller Ulf seg en ubetinget autodidakt. Som Bach-tolker er det imidlertid tre musikkpersonligheter han trekker fram som særlig viktige premissleverandører: sin aller første orgellærer ved blindeskolen i Oslo, Kari Andersen; dernest sin cembalolærer ved Norges Musikkhøgskole, professor emeritus Ketil Haugsand; og sist men ikke minst sin klaverlærer i senere år, professor emeritus Einar Steen-Nøkleberg.

Foredragene