Testfest

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement

Hva handler foredraget om?

EUs webdirektiv (WAD) pålegger offentlige nettsteder å ha en funksjonalitet hvor brukerne kan melde fra om avvik fra universell utforming. Selv om mange brukere opplever barrierer blir denne funksjonaliteten sjelden benyttet.

Testfestprosjektet kan bidra til å løse problemet ved å bringe folk sammen i en trivelig ramme for finne, forstå og fjerne feil på digitale tjenester. Prosjektet skal også utvikle Testfestverktøyet for å gjøre det enkelt å registrere tilbakemeldinger fra brukerne.

Testfestene samler Tjenesteeiere og mennesker med funksjonsnedsettelser som kan teste utvalgte tjenester på ulike måter. Aktuelle verktøy kan være ulike PCer, mobiler, leselister, skjermlesere, skjermforstørrelsesprogramvare og øyesporingsutstyr. Testfestene har avdekket barrierer, og etablert innsikter som allerede er omsatt til mer inkluderende digitale tjenester. For å legge tilrette for videre bruk av forskningsresultatene, vil metode og programvare fra prosjektet bli publisert under en åpen lisens.

Testfestprosjektet blir gjennomført med støtte fra UnIKT (Bufdir) i et samarbeid med Tingtun, NR, Norges Blindeforbund og Hørselhemmedes Landsforbund. Tjensteeierne som deltar er Arbeidstilsynet, Nasjonalt Helsenett (NHN), Oslo Kommune, og Universitetet i Oslo.

Hvem passer foredraget for?

Til deg som er interessert i å brukerteste.

Foredrags­holder

Mikael Snaprud

Mikael er daglig leder for Tingtun AS og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.