Utkast på min side

En enklere inngang til påbegynte søknader og dokument-innsendinger.

Utkast er en underside av min side (tilgjengelig på <navurl>/minside/utkast) der bruker skal kunne finne søknader og dokument-innsendinger hen har begynt å fylle ut, men ikke sendt inn enda.

 • Utkast er bruker-initiert
 • Det kan være innsendinger eller søknader som en person har startet på, men ikke sendt inn.
 • Et utkast er i øyeblikket ikke en del av en persons interaksjon med NAV, selv om det kan bli det.
 • Eksempel: En påbegynt søknad. Den kan sendes inn, eller en bruker kan velge å ikke sende den inn.

Hvordan fungerer det?

Koble på min-side-utkast-iac-topicet og kjør på!
utkast støtter tre hendelser: created, updated, og deleted

 1. Send en created-melding når en bruker har lagret et utkast
 2. Send en updated-melding hvis url-en eller tittelen til utkastet har endret seg.
 3. Send en deleted melding når bruker enten har sendt inn, eller hvis utkastet har blitt slettet enten av bruker eller systemet.

Kafka

topic: aapen-utkast-v1
tilgang: min-side-utkast-iac-topic
hendelser: created, updated, deleted

meldingsformat

create og update

{
 "@event_name": "<operasjon>",
 "utkastId": "<uuid>",
 "ident": "<fnr eller lignende>",
 "link": "<link til utkast>",
 "tittel": "<tittel på utkast>",
 "tittel_i18n": {
  "<språkkode>": "oversatt tittel"
 },
 "metrics": {
  "skjemanavn": "<skjema navn>",
  "skjemakode": "<NAV skjemakode>"
 }
}

obligatoriske felt: @event_name, utkastId, "ident","tittel"

delete

{
 "@event_name": "deleted",
 "utkastId": "<uuid>"
}

Det finnes også et message-builder bibliotek som lager meldingene for deg.
NB! Det er kun ting som ikke er innsendt som skal ligge på utkast-siden.

Observability

Hendelser blir logget til kibana med customfelter for filtrering
Alle utkast: x_contenttype:"utkast"
Spesifikt utkast: x_minside_id :"<utkastid>"

Amplitude målinger

Utkast-frontenden logger et skjema åpent-event med url som payload til amplitude når bruker klikker på ett utkast. Om teamet ditt ønsker å få med feltene skjemakode og skjemanavn må metricsfeltet være tilstede og komplett i create-meldingen