Varsler på min side

Varsler gjør det mulig å sende beskjeder og oppgaver til en bruker som vises i varselbjella og på varselsiden via kafka.

Varslene skal inaktiveres hvis de ikke er relevante lengre.
Inaktiverte varsler vil fortsatt være tilgjengelig på tidligere varsler siden.