Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Hvordan kommuniserer du best med hørselshemmede i ulike situasjoner?

  • Åpent for hele verden

Se opptak

Du kan se foredraget her:

Hva handler foredraget om?

I dette foredraget skal du lære ulike knep og triks i kommunikasjon med hørselshemmede. Vi skal gå gjennom ulike typer hørselshemninger og hva du kan gjøre i kommunikasjon med dem slik at dere forstår hverandre. Vi skal også ta opp ulike kommunikasjonssituasjoner - møter, kurs, samtaler, sosiale settinger, videomøter osv. I kurset skal du også lære noen enkle tegn som du kan bruke med tegnspråklige døve.

Dette foredraget er for deg som

  • møter hørselshemmede og har samtale med dem - både privat og i jobbsammenhgen
  • ønsker å lære mer om kommunikasjon som passer for alle
  • er litt nysgjerrig på norsk tegnspråk.

Foredrags­holderne

Anke Imsen

Seniorrådgiver ved Fagsenter for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Hilde Kristine Braadland-Eriksson

Seniorrådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken