Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Anke Imsen

Seniorrådgiver ved Fagsenter for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Seniorrådgiver ved Fagsenter for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Utdannet tegnspråktolk, pedagog og språkviter. Jobber nå mest med å lage digitalt undervisningsmateriell innenfor tema tilrettelegging for personer med funksjonsvariasjoner.

Foredragene