Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Kjønnsdelte hjelpemidler? Kartlegging av hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne

  • Åpent for hele verden

Se opptak

Du kan se foredraget her:

Hva handler foredraget om?

I 2017-2019 gjennomførte Likestillingssenteret i samarbeid med NAV styringsenheten og Østlandsforskning en studie om tildeling av hjelpemidler i Norge. Studien viste at det var store ulikheter mellom hva kvinner og menn mottar av hjelpemidler. Hovedtrekket var at kvinner fikk mest hjelpemidler for tilpassing av hjemmet, mens menn fikk mest hjelpemidler for å komme seg ut i samfunnet. Studien viste at det er utilsikta og ubevisst forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, alder og bosted. Dette får konsekvenser for den enkelte og samfunnet. I foredraget vil du få vite mer om resultatene, men også få tips til verktøy vi har utviklet i samarbeid med NAV for å bli mer bevisst egne forventninger og holdninger.

Dette foredraget er for deg som

Foredraget passer for alle som jobber med tildeling av tjenester til mennesker. Resultatene handler spesifikt om hjelpemidler, men har stor overføringsverdi til alle områder der vi behovsvurderer tjenester og tildelinger i samfunnet.

Foredrags­holder

Annette Solberg

Seniorrådgiver i Likestillingssenteret