Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Tilgjengelig yoga – verktøy til Empowerment/​egenkraftmobilisering

  • Åpent for hele verden

Se opptak

Du kan se foredraget her:


Hvorfor er det så viktig at yoga er tilgjengelig og inkluderende for alle?

Yoga er viktig på mange måter. Det fysiske aspektet ved yoga gir en helsefremmende effekt. Men det fins andre aspekt. Yoga handler om så mye mer enn bare de fysiske stillingene og pusten. Det å få tilgang til alle yogaens verktøy gir et menneske muligheten til å finne sin kjerne, sin stemme og sin egen identitet. Det vil gi muligheter for økt livsmestring og egenkraftmobilisering, og høyere livskvalitet.

I dette foredraget vil Line Fritzon dele sine erfaringer med å jobbe med inkludering, tilgjengelighet og mangfold i yogarommet. Et viktig begrep i denne sammenhengen er inkludering gjennom å være kommunikasjonstilgjenglig. Hun vil også snakke om den positive effekten yoga har hos yogaelever med ulike funksjonsnedsettelser.

Du finner Line på www.inkluderendeyoga.no.

Tilgjengelig yoga på stol

Velkommen til en smakebit på Tilgjengelig yoga. Alt du trenger er et hode, en kropp - og en stol! Du kan være med fra kontorstolen, rullestolen, sofaen eller hvilken som helst stol! Velkommen!

Dette foredraget er for deg som

  • ønsker å vite om verktøy til egenkraftmobilisering/ Empowerment, og kommunikasjonstilgjengelighet
  • vil være med på en praktisk yoga-sesjon på stol.

Foredrags­holder

Line Fritzon

Yogalærer, lærer, vernepleier og Marte meo terapeut