Disse nettsidene er fra 2022, klikk her for å gå til årets versjon

Line Fritzon

Yogalærer, lærer, vernepleier og Marte meo terapeut

Line Fritzon er yogalærer, lærer, vernepleier og Marte meo terapeut. Hun er sosial entreprenør og driver firmaet Inkluderende yoga Norge, hvor hun underviser Tilgjengelig yoga for mennesker med ulike behov for tilrettelegging. Line har lang erfaring med å undervise og veilede mennesker med ulike funksjonsvariasjoner som bl.a.; utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, fysiske funksjonshemminger, multifunksjonshemming, ervervet døv-blidhet, psykisk sykdom, demens og aldring.

Som lærer og vernepleier har hun forsøkt å gjøre avstanden mellom mennesker med funksjonsnedsettelser og resten av samfunnet mindre, og å gjøre verden mer tilgjengelig for alle. Hun engasjerer seg for å bidra til et samfunn som er inkluderende og universelt utformet, med rom for mangfold og individualitet.

På samme måte brenner hun for at yoga skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av utgangspunkt og bakgrunn. Gjennom å undervise Tilgjengelig yoga deles yogaens verktøy med mål om å ivareta mangfold og individualitet. Her brukes tilgjengelig kommunikasjon, og yogautstyr for å finne de rette variasjonene av de ulike stillingene slik at alle kan oppleve mestring. Tilgjengelig yoga kan undervises i seng, på stol, i rullestol, med stol og til vegg.

Stol-yoga med Line Fritzon

Foredragene