Om tjenestene

  1. Om tjenestene
    1. Hvordan få tilgang til Aa-registeret
    2. Tjenester som tilbys
    3. Nyheter og driftsvarsler

Hvordan få tilgang til Aa-registeret

Informasjon om søknadsprosessen finner du her.

Tjenester som tilbys

Tjeneste Kommentar
API Generelt API for oppslag av arbeidsforhold
OTP-API API utviklet spesielt for pensjonsinnretninger
Web-oppslag Innlogget løsning for enkeltoppslag på nav.no

Nyheter og driftsvarsler

Vi legger ut de siste nyhetene og driftsvarslene her


Table of contents