Brukerstøtte til Aa-registerets distribusjonsløsninger

  1. Hvordan kan jeg kontakte NAV når jeg har behov for å sende faglige, funksjonelle og teksniske spørsmål, eller melde inn feil, sikkerhetsbrudd eller ønsker om endringer i tjenestene?
  2. Hvilke krav stiller NAV til konsumenter av Aa-registeret knyttet til brukerstøtte og varsling?
  3. Hva må jeg gjøre før jeg sender spørsmål knyttet til Aa-registerets distribusjonsløsninger?
  4. Når kan jeg benytte brukerstøtte-tjenesten for Aa-registerets distribusjonsløsninger?
  5. Hvem kan benytte brukerstøtte-tjenesten for Aa-registerets distribusjonsløsningen?
  6. Hvilken Altinn-rettighet behøver jeg for å benytte brukerstøtte-løsningen, og hvem kan deleregere rettigheten til meg?
  7. Hvordan logger jeg meg på brukerstøtteløsningen for Aa-registerets distribusjonslønsing?
  8. Hvilke typer henvendelser kan jeg ende gjennom brukerstøtteløsningen for Aa-registerets distribusjonsløsning?

Hvordan kan jeg kontakte NAV når jeg har behov for å sende faglige, funksjonelle og teksniske spørsmål, eller melde inn feil, sikkerhetsbrudd eller ønsker om endringer i tjenestene?

Du kan melde inn faglige, funksjonelle og tekniske spørsmål, sam melde inn feil, sikkerhetsbrudd eller ønske om endringer i tjenestene gjennom brukerstøtte-løsningen som er beskrevet på denne siden.

Hvilke krav stiller NAV til konsumenter av Aa-registeret knyttet til brukerstøtte og varsling?

Bruksvilkårene for bruk av Aa-registerets distribusjonlsøsninger stiller krav til hvordan konsumenter kan kontakte NAV for brukerstøtte. Det samme gjelder hvordan konsumentene skal abonnere på driftsvarsler, nyheter og ved varsler når NAV foretar endringer i tjenestene. Dette er nærmere beskrevet her

Hva må jeg gjøre før jeg sender spørsmål knyttet til Aa-registerets distribusjonsløsninger?

Før du sender henvendelser til NAV om Aa-registeret og registerets distribusjonsløsninger, må du sjekke om svaret finnes under “Spørsmål og svar”. Mer om dette finner du her

Når kan jeg benytte brukerstøtte-tjenesten for Aa-registerets distribusjonsløsninger?

Du kan benytte brukerstøttetjenesten dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål under løsningens “Spørsmål og svar”, og dersom du avdekker feil eller sikkerhetsbrudd i løsningen. Mer om dette finner du her

Hvem kan benytte brukerstøtte-tjenesten for Aa-registerets distribusjonsløsningen?

Hvem som kan benytte brukerstøtte-tjenesten for Aa-registerets distribusjonsløsninger, finner mer informasjon om her

Hvilken Altinn-rettighet behøver jeg for å benytte brukerstøtte-løsningen, og hvem kan deleregere rettigheten til meg?

Her finner du mer informasjon om hvilken Altinn-rettighet du behøver for å benytte brukerstøtte-løsningen, og hvem som kan delegere rettigheten til deg.

Hvordan logger jeg meg på brukerstøtteløsningen for Aa-registerets distribusjonslønsing?

Hvordan du logger deg på Brukerstøtteløsningen for Aa-registerets distribusjonsløsninger, finner du nærmere beskrevet her

Hvilke typer henvendelser kan jeg ende gjennom brukerstøtteløsningen for Aa-registerets distribusjonsløsning?

Du må i brukerstøtteløsningen oppgi hvilke typer henvender du kan sende. Dette bidrar til at du får raskere svar på din henvendelse. Her finner du hvilke typer henvendelser du kan sende inn.