API

API utviklet for å gi maskinell tilgang til informasjon i AA-registeret.

 1. Hvordan bruke APIet
  1. Hvordan få tilgang
  2. Testdata
  3. Skjema
  4. Tjenester
   1. Ping og helsesjekk
   2. Arbeidsforhold
  5. Korrelasjon-id’er
   1. Forespørsel
   2. Arbeidsforhold
  6. Feilmeldinger
   1. Feilkoder og forklaring
   2. Eksempler (feilmeldinger)

Hvordan bruke APIet

MERK: Dersom dere tidligere kontaktet oss via vår API-Portal, se Migreringsguide for API-Portalen.

APIet er tilgjengelig på følgende adresser:

Test: https://arbeidsforhold-gw.ekstern.dev.nav.no/aareg/v1/arbeidsforhold/graphql

Produksjon: https://arbeidsforhold-gw.nav.no/aareg/v1/arbeidsforhold/graphql

MERK: Testmiljøet kan periodevis være utilgjengelig grunnet kodeendringer og testing. Vi prøver å begrense dette til et minimum.

Hvordan få tilgang

Din virksomhet må søke om tilgang til Aa-registeret. Les mer om dette på nav.no sine sider.

Dette gir de nødvendige rettighetene til å opprette et gyldig Maskinporten-token (Authorization-headeren).

Les mer om bruk av Maskinporten generelt her.

Hvis man skal bruke APIet på vegne av en annen virksomhet (delegert tilgang), må rettigheter innvilges i Altinn. Les mer om hvordan man gir tilgang via Altinn her.

Maskinporten-scope som brukes for dette APIet er: nav:aareg/v1/arbeidsforhold

Testdata

Testdata fra Aa-registeret kan nå søkes opp i Tenor. Les mer om Tenor på Skatteetatens github-sider her

Teestdata som også er tilgjengelig, men som ikke er basert på syntetisk Folkeregister og Enhetsregister:

Opplysningspliktig Arbeidsgiver Arbeidstakere Beskrivelse
811010022 911010054 27025700991
02036101175
02035700369
06047100427
20085802152
11055600521
26036900821
19046501597
31036300992
27036901220
24036901647
27010100017
Ordinære og maritime arbeidsforhold

10 åpne og 1 avsluttet arbeidsforhold

1 arbeidstaker med adressesperre (27010100017)

Skjema

GraphQL-skjema er tilgengelig for nedlasting her.

Det kan også inspiseres ved bruk av Introspection.

MERK: Skjemaet er under arbeid, og det kan forekomme endringer.

Tjenester

Ping og helsesjekk

Etter utfasing av API-Portalen er helsesjekk dessverre utilgjengelig. Vi jobber med ny løsning for dette.

Send et kall med HttpMethod.OPTIONS og authorization til /graphql endepunket. Forventet resultat er HttpStatus.OK

Arbeidsforhold

Tjeneste for å hente en liste med arbeidsforholdsinformasjon for angitt arbeidstaker og/eller arbeidssted og/eller opplysningspliktig.

Spørring (komplett)

query($finnArbeidsforholdVariabler: FinnArbeidsforholdVariabler) {
  finnArbeidsforhold(finnArbeidsforholdVariabler: $finnArbeidsforholdVariabler) {
    arbeidsforhold {
      id
      type {
        kode
        beskrivelse
      }
      arbeidstaker {
        ident
      }
      arbeidssted {
        type
        ident
      }
      opplysningspliktig {
        type
        ident
      }
      ansettelsesperiode {
        startdato
        sluttdato
        sluttaarsak {
          kode
          beskrivelse
        }
        varsling {
          kode
          beskrivelse
        }
      }
      ansettelsesdetaljer {
        type
        arbeidstidsordning {
          kode
          beskrivelse
        }
        ansettelsesform {
          kode
          beskrivelse
        }
        yrke {
          kode
          beskrivelse
        }
        ... on MaritimAnsettelsesdetaljer {
          fartsomraade {
            kode
            beskrivelse
          }
          skipsregister {
            kode
            beskrivelse
          }
          fartoeystype {
            kode
            beskrivelse
          }
        }
        antallTimerPrUke
        avtaltStillingsprosent
        sisteStillingsprosentendring
        sisteLoennsendring
        rapporteringsmaaneder {
          fra
          til
        }
      }
      permisjoner {
        id
        type {
          kode
          beskrivelse
        }
        startdato
        sluttdato
        prosent
        varsling {
          kode
          beskrivelse
        }
      }
      permitteringer {
        id
        type {
          kode
          beskrivelse
        }
        startdato
        sluttdato
        prosent
        varsling {
          kode
          beskrivelse
        }
      }
      timerMedTimeloenn {
        antall
        startdato
        sluttdato
        rapporteringsmaaned
      }
      utenlandsopphold {
        land {
          kode
          beskrivelse
        }
        startdato
        sluttdato
        rapporteringsmaaned
      }
      idHistorikk {
        id
      }
      varsler {
        entitet
        varsling {
          kode
          beskrivelse
        }
      }
      rapporteringsordning {
        kode
        beskrivelse
      }
      uuid
      opprettet
      sistBekreftet
      sistEndret
    }
  }
}

MERK:

 • Minst 1 id må være angitt, dvs. arbeidstakerId og/eller arbeidsstedId og/eller opplysningspliktigId
 • Det må oppgis minst 1 verdi for følgende filterparametere:
  • arbeidsforholdtype: [ordinaertArbeidsforhold, maritimtArbeidsforhold, frilanserOppdragstakerHonorarPersonerMm, forenkletOppgjoersordning]
  • rapporteringsordning: [A_ORDNINGEN, FOER_A_ORDNINGEN]
  • arbeidsforholdstatus: [AKTIV, FREMTIDIG, AVSLUTTET]
 • JSON støtter ikke en streng over flere linjer og query- må derfor ligge på 1 linje.

Eksempler (spørring)

Eksempel #1
 • Alle ordinære arbeidsforhold som er rapportert via A-Ordningen med alle dataelementer og arbeidsforholdstatuser for gitt arbeidstaker og arbeidssted og opplysningspliktig

Spørring:

{
 "query": "query($finnArbeidsforholdVariabler: FinnArbeidsforholdVariabler) { finnArbeidsforhold(finnArbeidsforholdVariabler: $finnArbeidsforholdVariabler) { arbeidsforhold { id uuid type { kode beskrivelse } arbeidstaker { ident } arbeidssted { type ident } opplysningspliktig { type ident } ansettelsesperiode { startdato sluttdato sluttaarsak { kode beskrivelse } varsling { kode beskrivelse } } ansettelsesdetaljer { type arbeidstidsordning { kode beskrivelse } ansettelsesform { kode beskrivelse } yrke { kode beskrivelse } ... on MaritimAnsettelsesdetaljer { fartsomraade { kode beskrivelse } skipsregister { kode beskrivelse } fartoeystype { kode beskrivelse } } antallTimerPrUke avtaltStillingsprosent sisteStillingsprosentendring sisteLoennsendring rapporteringsmaaneder { fra til } } permisjoner { id type { kode beskrivelse } startdato sluttdato prosent varsling { kode beskrivelse } } permitteringer { id type { kode beskrivelse } startdato sluttdato prosent varsling { kode beskrivelse } } timerMedTimeloenn { antall startdato sluttdato rapporteringsmaaned } utenlandsopphold { land { kode beskrivelse } startdato sluttdato rapporteringsmaaned } idHistorikk { id } varsler { entitet varsling { kode beskrivelse } } rapporteringsordning { kode beskrivelse } opprettet sistBekreftet sistEndret } } }",
 "variables": {
  "finnArbeidsforholdVariabler": {
   "opplysningspliktigId": "987654321",
   "arbeidsstedId": "876543210",
   "arbeidstakerId": "31120154321",
   "arbeidsforholdtype": [
    "ordinaertArbeidsforhold"
   ],
   "rapporteringsordning": [
    "A_ORDNINGEN"
   ],
   "arbeidsforholdstatus": [
    "AKTIV",
    "FREMTIDIG",
    "AVSLUTTET"
   ],
   "ansettelsesdetaljerhistorikk": false
  }
 }
}

Respons:

 • ordinært arbeidsforhold
 • ansettelsesperiode uten varsling
 • ansettelsesdetaljer (1)
 • permisjoner (0)
 • permitteringer (0)
 • timer-med-timelønn (0)
 • utenlandsopphold (0)
 • arbeidsforhold-id-historikk (0)
 • varsler (0)
{
 "data": {
  "finnArbeidsforhold": {
   "arbeidsforhold": [
    {
     "id": "ARBEIDSFORHOLD_ID",
     "type": {
      "kode": "ordinaertArbeidsforhold",
      "beskrivelse": "Ordinært arbeidsforhold"
     },
     "arbeidstaker": {
      "ident": "ARBEIDSTAKER_FNR"
     },
     "arbeidssted": {
      "type": "Underenhet",
      "ident": "UNDERENHET_ORG_NR"
     },
     "opplysningspliktig": {
      "type": "Hovedenhet",
      "ident": "HOVEDENHET_ORG_NR"
     },
     "ansettelsesperiode": {
      "startdato": "2019-03-01",
      "sluttdato": null,
      "sluttaarsak": null,
      "varsling": null
     },
     "ansettelsesdetaljer": [
      {
       "type": "Ordinaer",
       "arbeidstidsordning": {
        "kode": "ikkeSkift",
        "beskrivelse": "Ikke skift"
       },
       "ansettelsesform": null,
       "yrke": {
        "kode": "5221126",
        "beskrivelse": "BUTIKKMEDARBEIDER"
       },
       "antallTimerPrUke": 37.5,
       "avtaltStillingsprosent": 15.0,
       "sisteStillingsprosentendring": null,
       "sisteLoennsendring": "2019-03-01",
       "rapporteringsmaaneder": {
        "fra": "2019-04",
        "til": null
       }
      }
     ],
     "permisjoner": null,
     "permitteringer": null,
     "timerMedTimeloenn": null,
     "utenlandsopphold": null,
     "idHistorikk": null,
     "varsler": null,
     "rapporteringsordning": {
      "kode": "A_ORDNINGEN",
      "beskrivelse": "Rapportert via a-ordningen (2015-d.d.)"
     },
     "uuid": "37317576-979a-406b-9127-2c53b0111d1a",
     "opprettet": "2019-04-09T11:03:28.690",
     "sistBekreftet": "2019-04-09T11:03:28",
     "sistEndret": "2020-04-17T16:36:33"
    }
   ]
  }
 }
}
Eksempel #2
 • Alle aktive og avsluttede ordinære og maritime arbeidsforhold som er rapportert via A-Ordningen med startdato, sluttdato og evt. sluttårsak eller varsling for gitt arbeidstaker

Spørring:

{
 "query": "query($finnArbeidsforholdVariabler: FinnArbeidsforholdVariabler) { finnArbeidsforhold(finnArbeidsforholdVariabler: $finnArbeidsforholdVariabler) { arbeidsforhold { id uuid type { kode beskrivelse } arbeidssted { type ident } opplysningspliktig { type ident } ansettelsesperiode { startdato sluttdato sluttaarsak { kode beskrivelse } varsling { kode beskrivelse } } } } }",
 "variables": {
  "finnArbeidsforholdVariabler": {
   "arbeidstakerId": "31120154321",
   "arbeidsforholdtype": [
    "ordinaertArbeidsforhold",
    "maritimtArbeidsforhold"
   ],
   "rapporteringsordning": [
    "A_ORDNINGEN"
   ],
   "arbeidsforholdstatus": [
    "AKTIV",
    "AVSLUTTET"
   ],
   "ansettelsesdetaljerhistorikk": false
  }
 }
}

Respons:

 • ordinært arbeidsforhold
 • ansettelsesperiode med sluttårsak
 • ansettelsesdetaljer (2)
 • permisjoner (0)
 • permitteringer (0)
 • timer-med-timelønn (0)
 • utenlandsopphold (0)
 • arbeidsforhold-id-historikk (0)
 • varsler (0)
{
 "data": {
  "finnArbeidsforholdPrArbeidstaker": {
   "arbeidsforhold": [
    {
     "id": "ARBEIDSFORHOLD_ID",
     "type": {
      "kode": "ordinaertArbeidsforhold",
      "beskrivelse": "Ordinært arbeidsforhold"
     },
     "arbeidstaker": {
      "ident": "ARBEIDSTAKER_FNR"
     },
     "arbeidssted": {
      "type": "Underenhet",
      "ident": "UNDERENHET_ORG_NR"
     },
     "opplysningspliktig": {
      "type": "Hovedenhet",
      "ident": "HOVEDENHET_ORG_NR"
     },
     "ansettelsesperiode": {
      "startdato": "2019-03-14",
      "sluttdato": "2019-04-07",
      "sluttaarsak": {
       "kode": "arbeidstakerHarSagtOppSelv",
       "beskrivelse": "Fant ingen beskrivelse som var gyldig 01.09.2017"
      },
      "varsling": null
     },
     "ansettelsesdetaljer": [
      {
       "type": "Ordinaer",
       "arbeidstidsordning": {
        "kode": "ikkeSkift",
        "beskrivelse": "Ikke skift"
       },
       "ansettelsesform": null,
       "yrke": {
        "kode": "3493104",
        "beskrivelse": "SKOLEBIBLIOTEKAR"
       },
       "antallTimerPrUke": 37.5,
       "avtaltStillingsprosent": 45.33,
       "sisteStillingsprosentendring": "2019-03-21",
       "sisteLoennsendring": "2019-03-14",
       "rapporteringsmaaneder": {
        "fra": "2019-03",
        "til": null
       }
      },
      {
       "type": "Ordinaer",
       "arbeidstidsordning": {
        "kode": "ikkeSkift",
        "beskrivelse": "Ikke skift"
       },
       "ansettelsesform": null,
       "yrke": {
        "kode": "3493104",
        "beskrivelse": "SKOLEBIBLIOTEKAR"
       },
       "antallTimerPrUke": 37.5,
       "avtaltStillingsprosent": 40.0,
       "sisteStillingsprosentendring": "2019-03-14",
       "sisteLoennsendring": "2019-03-14",
       "rapporteringsmaaneder": {
        "fra": "2019-01",
        "til": "2019-02"
       }
      }
     ],
     "permisjoner": null,
     "permitteringer": null,
     "timerMedTimeloenn": null,
     "utenlandsopphold": null,
     "idHistorikk": null,
     "varsler": null,
     "rapporteringsordning": {
      "kode": "A_ORDNINGEN",
      "beskrivelse": "Rapportert via a-ordningen (2015-d.d.)"
     },
     "uuid": "2e3038bf-442a-479f-9649-b0abfd17a410",
     "opprettet": "2019-04-05T08:44:53.807",
     "sistBekreftet": "2019-04-05T14:57:44",
     "sistEndret": "2019-10-14T13:10:57"
    }
   ]
  }
 }
}
Eksempel #3
 • Arbeidstakere for aktive ordinære arbeidsforhold som er rapportert via A-Ordningen for gitt arbeidssted og opplysningspliktig

NB: Kan gi duplikater siden en arbeidstaker kan ha flere arbeidsforhold med ulike ansettelsesperioder på gitt arbeidssted og opplysningspliktig

Spørring:

{
 "query": "query($finnArbeidsforholdVariabler: FinnArbeidsforholdVariabler) { finnArbeidsforhold(finnArbeidsforholdVariabler: $finnArbeidsforholdVariabler) { arbeidsforhold { arbeidstaker { ident } } } }",
 "variables": {
  "finnArbeidsforholdVariabler": {
   "opplysningspliktigId": "987654321",
   "arbeidsstedId": "876543210",
   "arbeidsforholdtype": [
    "ordinaertArbeidsforhold"
   ],
   "rapporteringsordning": [
    "A_ORDNINGEN"
   ],
   "arbeidsforholdstatus": [
    "AKTIV"
   ],
   "ansettelsesdetaljerhistorikk": false
  }
 }
}

Respons:

 • ordinært arbeidsforhold
 • ansettelsesperiode uten varsling
 • ansettelsesdetaljer (1)
 • permisjoner (1)
 • permitteringer (1)
 • timer-med-timelønn (0)
 • utenlandsopphold (0)
 • arbeidsforhold-id-historikk (0)
 • varsler (0)
{
 "data": {
  "finnArbeidsforholdPrArbeidstaker": {
   "arbeidsforhold": [
    {
     "id": "ARBEIDSFORHOLD_ID",
     "type": {
      "kode": "ordinaertArbeidsforhold",
      "beskrivelse": "Ordinært arbeidsforhold"
     },
     "arbeidstaker": {
      "ident": "ARBEIDSTAKER_FNR"
     },
     "arbeidssted": {
      "type": "Underenhet",
      "ident": "UNDERENHET_ORG_NR"
     },
     "opplysningspliktig": {
      "type": "Hovedenhet",
      "ident": "HOVEDENHET_ORG_NR"
     },
     "ansettelsesperiode": {
      "startdato": "2018-11-01",
      "sluttdato": null,
      "sluttaarsak": null,
      "varsling": null
     },
     "ansettelsesdetaljer": [
      {
       "type": "Ordinaer",
       "arbeidstidsordning": {
        "kode": "ikkeSkift",
        "beskrivelse": "Ikke skift"
       },
       "ansettelsesform": null,
       "yrke": {
        "kode": "1319123",
        "beskrivelse": "DAGLIG LEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - REHABILITERING)"
       },
       "antallTimerPrUke": 37.5,
       "avtaltStillingsprosent": 100.0,
       "sisteStillingsprosentendring": null,
       "sisteLoennsendring": "2018-11-01",
       "rapporteringsmaaneder": {
        "fra": "2019-03",
        "til": null
       }
      }
     ],
     "permisjoner": [
      {
       "id": "PERMISJON_ID",
       "type": {
        "kode": "permisjonMedForeldrepenger",
        "beskrivelse": "Permisjon med foreldrepenger"
       },
       "startdato": "2018-11-01",
       "sluttdato": "2019-03-14",
       "prosent": 100.0,
       "varsling": null
      }
     ],
     "permitteringer": [
      {
       "id": "PERMITTERING_ID",
       "type": {
        "kode": "permittering",
        "beskrivelse": "Permittering"
       },
       "startdato": "2019-03-15",
       "sluttdato": null,
       "prosent": 100.0,
       "varsling": null
      }
     ],
     "timerMedTimeloenn": null,
     "utenlandsopphold": null,
     "idHistorikk": null,
     "varsler": null,
     "rapporteringsordning": {
      "kode": "A_ORDNINGEN",
      "beskrivelse": "Rapportert via a-ordningen (2015-d.d.)"
     },
     "uuid": "3a80935e-97d7-4d69-bfb8-f7c1185c121a",
     "opprettet": "2019-03-14T13:57:05.180",
     "sistBekreftet": "2019-04-04T13:19:31",
     "sistEndret": "2019-10-10T10:52:46"
    }
   ]
  }
 }
}
Eksempel #4
 • Arbeidstakere for avsluttede ordinære arbeidsforhold som er rapportert før A-Ordningen for gitt opplysningspliktig

NB: Kan gi duplikater siden en arbeidstaker kan ha flere arbeidsforhold med ulike ansettelsesperioder på gitt arbeidssted og opplysningspliktig

Spørring:

{
 "query": "query($finnArbeidsforholdVariabler: FinnArbeidsforholdVariabler) { finnArbeidsforhold(finnArbeidsforholdVariabler: $finnArbeidsforholdVariabler) { arbeidsforhold { arbeidstaker { ident } } } }",
 "variables": {
  "finnArbeidsforholdVariabler": {
   "opplysningspliktigId": "987654321",
   "arbeidsforholdtype": [
    "ordinaertArbeidsforhold"
   ],
   "rapporteringsordning": [
    "FOER_A_ORDNINGEN"
   ],
   "arbeidsforholdstatus": [
    "AVSLUTTET"
   ],
   "ansettelsesdetaljerhistorikk": false
  }
 }
}

Respons:

 • ordinært arbeidsforhold
 • ansettelsesperiode med varsling
 • ansettelsesdetaljer (1)
 • permisjoner (0)
 • permitteringer (0)
 • timer-med-timelønn (0)
 • utenlandsopphold (0)
 • arbeidsforhold-id-historikk (1)
 • varsler (2)
{
 "data": {
  "finnArbeidsforholdPrArbeidstaker": {
   "arbeidsforhold": [
    {
     "id": "ARBEIDSFORHOLD_ID",
     "type": {
      "kode": "ordinaertArbeidsforhold",
      "beskrivelse": "Ordinært arbeidsforhold"
     },
     "arbeidstaker": {
      "ident": "ARBEIDSTAKER_FNR"
     },
     "arbeidssted": {
      "type": "Underenhet",
      "ident": "UNDERENHET_ORG_NR"
     },
     "opplysningspliktig": {
      "type": "Hovedenhet",
      "ident": "HOVEDENHET_ORG_NR"
     },
     "ansettelsesperiode": {
      "startdato": "2018-01-01",
      "sluttdato": "2018-11-30",
      "sluttaarsak": null,
      "varsling": {
       "kode": "IBARBG",
       "beskrivelse": "Sluttdato satt av NAV. Arbeidsforholdet har ikke blitt bekreftet. Sluttdato er siste dato i kalendermåneden som arbeidsforholdet er bekreftet."
      }
     },
     "ansettelsesdetaljer": [
      {
       "type": "Ordinaer",
       "arbeidstidsordning": {
        "kode": "ikkeSkift",
        "beskrivelse": "Ikke skift"
       },
       "ansettelsesform": null,
       "yrke": {
        "kode": "1210160",
        "beskrivelse": "STYREMEDLEM"
       },
       "antallTimerPrUke": 37.5,
       "avtaltStillingsprosent": 100.0,
       "sisteStillingsprosentendring": "2018-01-01",
       "sisteLoennsendring": "2018-01-01",
       "rapporteringsmaaneder": {
        "fra": "2018-01",
        "til": null
       }
      }
     ],
     "permisjoner": null,
     "permitteringer": null,
     "timerMedTimeloenn": null,
     "utenlandsopphold": null,
     "idHistorikk": [
      {
       "id": "HISTORISK_ARBEIDSFORHOLD_ID"
      }
     ],
     "varsler": [
      {
       "entitet": "Arbeidsforhold",
       "varsling": {
        "kode": "MATCH",
        "beskrivelse": "Arbeidsforholdet er matchet av NAV og har en historikk for arbeidsforhold-id"
       }
      },
      {
       "entitet": "Ansettelsesperiode",
       "varsling": {
        "kode": "IBARBG",
        "beskrivelse": "Sluttdato satt av NAV. Arbeidsforholdet har ikke blitt bekreftet. Sluttdato er siste dato i kalendermåneden som arbeidsforholdet er bekreftet."
       }
      }
     ],
     "rapporteringsordning": {
      "kode": "FOER_A_ORDNINGEN",
      "beskrivelse": "Rapportert før a-ordningen (1978-2014)"
     },
     "uuid": "a1c61883-bfb9-4cc8-a875-398402317da6",
     "opprettet": "2019-02-27T13:02:30.970",
     "sistBekreftet": "2019-03-06T14:56:29",
     "sistEndret": "2019-03-09T18:12:06"
    }
   ]
  }
 }
}
Eksempel #5
 • Alle ordinære arbeidsforhold som er rapportert via A-Ordningen med historikk på stillingsprosent for gitt arbeidssted

Spørring:

{
 "query": "query($finnArbeidsforholdVariabler: FinnArbeidsforholdVariabler) { finnArbeidsforhold(finnArbeidsforholdVariabler: $finnArbeidsforholdVariabler) { arbeidsforhold { id uuid arbeidstaker { ident } opplysningspliktig { type ident } ansettelsesdetaljer { avtaltStillingsprosent rapporteringsmaaneder { fra til } } } } }",
 "variables": {
  "finnArbeidsforholdVariabler": {
   "arbeidsstedId": "876543210",
   "arbeidsforholdtype": [
    "ordinaertArbeidsforhold"
   ],
   "rapporteringsordning": [
    "A_ORDNINGEN"
   ],
   "arbeidsforholdstatus": [
    "AKTIV",
    "FREMTIDIG",
    "AVSLUTTET"
   ],
   "ansettelsesdetaljerhistorikk": true
  }
 }
}

Respons:

 • maritimt arbeidsforhold
 • ansettelsesperiode uten varsling
 • ansettelsesdetaljer (1)
 • permisjoner (0)
 • permitteringer (0)
 • timer-med-timelønn (3)
 • utenlandsopphold (2)
 • arbeidsforhold-id-historikk (0)
 • varsler (0)
{
 "data": {
  "finnArbeidsforholdPrArbeidstaker": {
   "arbeidsforhold": [
    {
     "id": "ARBEIDSFORHOLD_ID",
     "type": {
      "kode": "maritimtArbeidsforhold",
      "beskrivelse": "Maritimt arbeidsforhold"
     },
     "arbeidstaker": {
      "ident": "ARBEIDSTAKER_FNR"
     },
     "arbeidssted": {
      "type": "Underenhet",
      "ident": "UNDERENHET_ORG_NR"
     },
     "opplysningspliktig": {
      "type": "Hovedenhet",
      "ident": "HOVEDENHET_ORG_NR"
     },
     "ansettelsesperiode": {
      "startdato": "2007-03-01",
      "sluttdato": null,
      "sluttaarsak": null,
      "varsling": null
     },
     "ansettelsesdetaljer": [
      {
       "type": "Maritim",
       "arbeidstidsordning": {
        "kode": "ikkeSkift",
        "beskrivelse": "Ikke skift"
       },
       "ansettelsesform": null,
       "yrke": {
        "kode": "3141113",
        "beskrivelse": "MASKINSJEF"
       },
       "fartsomraade": {
        "kode": "innenriks",
        "beskrivelse": "Innenriks"
       },
       "skipsregister": {
        "kode": "nor",
        "beskrivelse": "NOR"
       },
       "fartoeystype": {
        "kode": "annet",
        "beskrivelse": "Annet"
       },
       "antallTimerPrUke": 37.0,
       "avtaltStillingsprosent": 100.0,
       "sisteStillingsprosentendring": "2019-01-01",
       "sisteLoennsendring": "2019-01-01",
       "rapporteringsmaaneder": {
        "fra": "2019-01",
        "til": null
       }
      }
     ],
     "permisjoner": [],
     "permitteringer": [],
     "timerMedTimeloenn": [
      {
       "antall": 45.0,
       "startdato": "2018-12-01",
       "sluttdato": "2018-12-31",
       "rapporteringsmaaned": "2019-01"
      },
      {
       "antall": 27.0,
       "startdato": null,
       "sluttdato": null,
       "rapporteringsmaaned": "2019-02"
      },
      {
       "antall": 15.0,
       "startdato": null,
       "sluttdato": null,
       "rapporteringsmaaned": "2019-03"
      }
     ],
     "utenlandsopphold": [
      {
       "land": {
        "kode": "GB",
        "beskrivelse": "STORBRITANNIA"
       },
       "startdato": "2017-05-01",
       "sluttdato": "2017-05-31",
       "rapporteringsmaaned": "2017-05"
      },
      {
       "land": {
        "kode": "CA",
        "beskrivelse": "CANADA"
       },
       "rapporteringsmaaned": "2017-09"
      }
     ],
     "idHistorikk": null,
     "varsler": null,
     "rapporteringsordning": {
      "kode": "A_ORDNINGEN",
      "beskrivelse": "Rapportert via a-ordningen (2015-d.d.)"
     },
     "uuid": "b383adab-114a-46a5-b192-8689e7902c37",
     "opprettet": "2019-02-08T12:29:55.673",
     "sistBekreftet": "2019-04-03T14:36:04",
     "sistEndret": "2019-09-03T15:38:07"
    }
   ]
  }
 }
}
Eksempel #6
 • Frilanser arbeidsforhold som er rapportert via A-Ordningen med startdato, sluttdato og evt. sluttårsak eller varsling for gitt arbeidstaker

Spørring:

{
 "query": "query($finnArbeidsforholdVariabler: FinnArbeidsforholdVariabler) { finnArbeidsforhold(finnArbeidsforholdVariabler: $finnArbeidsforholdVariabler) { arbeidsforhold { id uuid type { kode beskrivelse } arbeidssted { type ident } opplysningspliktig { type ident } ansettelsesperiode { startdato sluttdato sluttaarsak { kode beskrivelse } varsling { kode beskrivelse } } } } }",
 "variables": {
  "finnArbeidsforholdVariabler": {
   "arbeidstakerId": "31120154321",
   "arbeidsforholdtype": [
    "frilanserOppdragstakerHonorarPersonerMm"
   ],
   "rapporteringsordning": [
    "A_ORDNINGEN"
   ],
   "arbeidsforholdstatus": [
    "AKTIV",
    "AVSLUTTET"
   ],
   "ansettelsesdetaljerhistorikk": false
  }
 }
}

Respons:

 • frilanser arbeidsforhold
{
 "data": {
  "finnArbeidsforhold": {
   "arbeidsforhold": [
    {
     "id": "ARBEIDSFORHOLD_ID",
     "type": {
      "kode": "frilanserOppdragstakerHonorarPersonerMm",
      "beskrivelse": "Frilansere/oppdragstakere, styremedlemmer, folkevalgte, personer som innehar tillitsverv, fosterforelder, støttekontakter, avlastere og personer med omsorgslønn"
     },
     "arbeidstaker": {
      "ident": "ARBEIDSTAKER_FNR"
     },
     "arbeidssted": {
      "type": "Underenhet",
      "ident": "UNDERENHET_ORG_NR"
     },
     "opplysningspliktig": {
      "type": "Hovedenhet",
      "ident": "HOVEDENHET_ORG_NR"
     },
     "ansettelsesperiode": {
      "startdato": "2015-12-15",
      "sluttdato": null,
      "sluttaarsak": null,
      "varsling": null
     },
     "ansettelsesdetaljer": [
      {
       "type": "Frilanser",
       "arbeidstidsordning": {
        "kode": "ikkeSkift",
        "beskrivelse": "Ikke skift"
       },
       "ansettelsesform": null,
       "yrke": {
        "kode": "1310104",
        "beskrivelse": "STYREMEDLEM (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE-FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET)"
       },
       "antallTimerPrUke": 37.5,
       "avtaltStillingsprosent": 0.0,
       "sisteStillingsprosentendring": null,
       "sisteLoennsendring": "2015-12-15",
       "rapporteringsmaaneder": {
        "fra": "2020-12",
        "til": null
       }
      }
     ],
     "permisjoner": null,
     "permitteringer": null,
     "timerMedTimeloenn": null,
     "utenlandsopphold": null,
     "idHistorikk": null,
     "varsler": null,
     "rapporteringsordning": {
      "kode": "A_ORDNINGEN",
      "beskrivelse": "Rapportert via a-ordningen (2015-d.d.)"
     },
     "uuid": "d0b9462a-cf59-4112-a6df-4a238d59da4d",
     "opprettet": "2021-01-03T10:18:59.527",
     "sistBekreftet": "2021-01-03T10:18:59",
     "sistEndret": "2021-01-03T10:19:33"
    }
   ]
  }
 }
}
Eksempel #7
 • Forenklet oppgjørsordning arbeidsforhold som er rapportert via A-Ordningen med startdato, sluttdato og evt. sluttårsak eller varsling for gitt arbeidstaker

Spørring:

{
 "query": "query($finnArbeidsforholdVariabler: FinnArbeidsforholdVariabler) { finnArbeidsforhold(finnArbeidsforholdVariabler: $finnArbeidsforholdVariabler) { arbeidsforhold { id uuid type { kode beskrivelse } arbeidssted { type ident } opplysningspliktig { type ident } ansettelsesperiode { startdato sluttdato sluttaarsak { kode beskrivelse } varsling { kode beskrivelse } } } } }",
 "variables": {
  "finnArbeidsforholdVariabler": {
   "arbeidstakerId": "31120154321",
   "arbeidsforholdtype": [
    "forenkletOppgjoersordning"
   ],
   "rapporteringsordning": [
    "A_ORDNINGEN"
   ],
   "arbeidsforholdstatus": [
    "AKTIV",
    "AVSLUTTET"
   ],
   "ansettelsesdetaljerhistorikk": false
  }
 }
}

Respons:

 • forenklet oppgjørsordning arbeidsforhold
 • opplysningspliktig og arbeidssted er (samme) person
{
 "data": {
  "finnArbeidsforhold": {
   "arbeidsforhold": [
    {
     "id": null,
     "type": {
      "kode": "forenkletOppgjoersordning",
      "beskrivelse": "Forenklet oppgjørsordning"
     },
     "arbeidstaker": {
      "ident": "ARBEIDSTAKER_FNR"
     },
     "arbeidssted": {
      "type": "Person",
      "ident": "ARBEIDSSTED_FNR"
     },
     "opplysningspliktig": {
      "type": "Person",
      "ident": "OPPLYSNINGSPLIKTIG_FNR"
     },
     "ansettelsesperiode": {
      "startdato": "2020-12-01",
      "sluttdato": "2020-12-31",
      "sluttaarsak": null,
      "varsling": null
     },
     "ansettelsesdetaljer": [
      {
       "type": "Forenklet",
       "arbeidstidsordning": null,
       "ansettelsesform": null,
       "yrke": {
        "kode": "5136102",
        "beskrivelse": "DAGMAMMA"
       },
       "antallTimerPrUke": null,
       "avtaltStillingsprosent": null,
       "sisteStillingsprosentendring": null,
       "sisteLoennsendring": null,
       "rapporteringsmaaneder": {
        "fra": "2020-12",
        "til": null
       }
      }
     ],
     "permisjoner": null,
     "permitteringer": null,
     "timerMedTimeloenn": null,
     "utenlandsopphold": null,
     "idHistorikk": null,
     "varsler": null,
     "rapporteringsordning": {
      "kode": "A_ORDNINGEN",
      "beskrivelse": "Rapportert via a-ordningen (2015-d.d.)"
     },
     "uuid": "72293930-4f8d-4fcf-8459-cef12011f553",
     "opprettet": "2021-01-02T23:33:30.850",
     "sistBekreftet": "2021-01-02T23:33:30",
     "sistEndret": "2021-01-02T23:34:06"
    }
   ]
  }
 }
}

Korrelasjon-id’er

Forespørsel

Alle forespørsler som blir behandlet i tjenesten får sin egen unike ID (UUID) - korrelasjon-id - som blir returnert til konsumenten. Korrelasjon-id’en settes i HTTP-response-header’en (correlation-id) for alle HTTP-response 200 OK (inkl. responser med feil).

Hvis ønskelig kan konsumenter benytte sin egen korrelasjon-id ved å spesifisere correlation-id i HTTP-request-header’en. Konsumenter står fritt til å sende inn hva de vil, men vi anbefaler at det genereres en unik ID (UUID).

Ved henvendelser bør korrelasjon-id’en oppgis - det letter behandling av henvendelsen.

Arbeidsforhold

Alle arbeidsforhold har sin egen unike ID - uuid.

Dersom det er behov for å se nærmere på et bestemt arbeidsforhold, enten det er spørsmål om data eller rapportering av feil er det ønskelig at feltet uuid benyttes i kommunikasjonen for å identifisere arbeidsforholdet.

Denne ID’en returneres dersom konsumenten ber om feltet uuid i tjenesten finnArbeidsforholdPrArbeidstaker

{
 "data": {
  "finnArbeidsforholdPrArbeidstaker": {
   "arbeidsforhold": [
    {
     "uuid": "unik-arbeidsforhold-uuid"
    }
   ]
  }
 }
}

Feilmeldinger

Spørringer som feiler vil respondere med en 200 HTTP-status og en json-body med en errors-liste, samt et felt som angir typen feil under “classification”.

Feilkoder og forklaring

Feilkode Forklaring Klassifisering
AA-000 Det oppsto en feil under behandlingen av forespøselen ExecutionAborted
AA-001 Spørringen inneholder ugyldige variabler/verdier, eller er på et ugyldig format ValidationError
AA-002 Arbeidsforholdet er ikke komplett. Ta kontakt med brukerstøtte, og bruk korrelasjons-id som referanse ExecutionAborted
AA-200 Spørring må inneholde minst 1 av variablene opplysningspliktigId, arbeidsstedId og arbeidstakerId ValidationError
AA-201 Spørring må inneholde minst 1 verdi for arbeidsforholdtype ValidationError
AA-202 Spørring må inneholde minst 1 verdi for rapporteringsordning ValidationError
AA-203 Spørring må inneholde minst 1 verdi for arbeidsforholdstatus ValidationError
AA-204 Validering av opplysningspliktigId feilet ValidationError
AA-205 Validering av arbeidsstedId feilet ValidationError
AA-206 Validering av arbeidstakerId feilet ValidationError
AA-207 Validering av arbeidsforholdtype, rapporteringsordning eller arbeidsforholdstatus feilet ValidationError

Eksempler (feilmeldinger)

AA-000

{
  "errors": [
    {
      "message": "En ukjent feil oppstod",
      "locations": [],
      "extensions": {
        "errormessages": {
          "code": "AA-000",
          "message": "Det oppsto en feil under behandlingen av forespøselen",
          "details": null
        },
        "classification": "ExecutionAborted"
      }
    }
  ],
  "data": {
    "finnArbeidsforhold": null
  }
}

AA-001

{
  "errors": [
    {
      "message": "Ugyldig input",
      "locations": [],
      "extensions": {
        "errormessages": [
          {
            "code": "AA-001",
            "message": "Spørringen inneholder ugyldige variabler/verdier, eller er på et ugyldig format",
            "details": null
          }
        ],
        "classification": "ValidationError"
      }
    }
  ],
  "data": {
    "finnArbeidsforhold": null
  }
}

AA-002

{
  "errors": [
    {
      "message": "Ugyldig data",
      "locations": [],
      "extensions": {
        "errormessages": [
          {
            "code": "AA-002",
            "message": "Arbeidsforholdet er ikke komplett. Ta kontakt med brukerstøtte, og bruk korrelasjons-id som referanse",
            "details": null
          }
        ],
        "classification": "ExecutionAborted"
      }
    }
  ],
  "data": {
    "finnArbeidsforhold": {
      "arbeidsforhold": null
    }
  }
}

AA-200

{
  "errors": [
    {
      "message": "Ugyldig input",
      "locations": [],
      "extensions": {
        "errormessages": [
          {
            "code": "AA-200",
            "message": "Spørring må inneholde minst 1 av variablene",
            "details": "opplysningspliktigId, arbeidsstedId, arbeidstakerId"
          }
        ],
        "classification": "ValidationError"
      }
    }
  ],
  "data": {
    "finnArbeidsforhold": null
  }
}

AA-204

{
 "errors": [
  {
   "message": "Ugyldig input",
   "locations": [],
   "extensions": {
    "errormessages": [
     {
      "code": "AA-204",
      "message": "Validering av variabel feilet",
      "details": "opplysningspliktigId"
     }
    ],
    "classification": "ValidationError"
   }
  }
 ],
 "data": {
  "finnArbeidsforhold": null
 }
}