Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Nyheter og driftsvarsler

Vi vil gi beskjed om viktige endringer og driftsstatus for våre tjenester her. Du kan følge med på det som skjer gjennom en RSS-leser. Du kan abonnere på hva som skjer gjennom for eksempel RSS-funksjonen i Outlook, eller din favoritt RSS-leser.

Hvis du ønsker å bruke Outlook, høyreklikk på RSS-feeder folderen og velg legg til ny RSS-feed.

Vi publiserer både nyheter og driftsvarsler her.

Vi publiserer driftsvarsler her.

Vi publiserer nyheter her.

Nyheter

Migrering av Maskinporten i testmiljø 1. mars


11 Jan 2023

Migrering av Maskinporten i testmiljø 1. mars

Permisjonsbeskrivelser i Aa-registeret blir endret fra 1.1.2023


22 Nov 2022

Permisjonsbeskrivelser i Aa-registeret blir endret fra 1.1.2023.

Oppdatering av bruksvilkår og brukerveiledning


14 Nov 2022

Oppdatering av bruksvilkår og brukerveiledning

Oppdatering av bruksvilkår for tjenestene


21 Dec 2021

Oppdatering av bruksvilkår for tjenestene

Web-oppslag i Aa-registeret er nå tilgjengelig


15 Nov 2021

Ny tjeneste for web-oppslag i Aa-registeret er nå tilgjengelig: https://aa-registeret.nav.no

Web-oppslag i Aa-registeret blir tilgjengelig i uke 45


2 Nov 2021

Ny løsning for Web-oppslag i Aa-registeret blir tilgjengelig i løpet av uke 45. Det blir informert på Github (https://navikt.github.io/aareg/tjenester/integrasjon/api/#milep%C3%A6lsplan) og sendt ut nyhetsvarsel så snart løsningen er i produksjon.

API for oppslag i Aa-registeret nå tilgjengelig i produksjon


1 Nov 2021

For mer informasjon om tilgang til API i produksjonmiljøet, se GitHub: https://navikt.github.io/aareg/tjenester/integrasjon/api/#milj%C3%B8er

Bruksvilkår for tilgang til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret er oppdatert


1 Nov 2021

Versjon 1.1 av bruksvilkårene er publisert på nav.no: (https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/tilgang-til-arbeidsgiver-og-arbeidstakerregisteret-aa-registeret/Bruksvilk%C3%A5r_for_tilgang_til_Aa-registeret.pdf)

Følg med på nyheter og driftsvarsler


23 Jun 2021

Du kan nå abonnere på vår nyhetsfeed for å holde deg oppdatert på nyheter og driftsvarsler fra Aa-registeret. Les mer om tjenesten her

Driftsvarsler

Løst: Problemer med bakenforliggende system


16 Sep 2022

Vi har ikke observert noen feil den siste timen så anser denne som løst.

Problemer med bakenforliggende system


16 Sep 2022

Vi opplever problemer mot et bakenforliggende system og ustabilitet kan forekomme, drift er på saken.

Planlagt nedetid 3 og 4 September


1 Sep 2022

Grunnet vedlikehold av servere vil det kunne oppstå usabilitet på følgende tidspunkt:

Driftsproblemer i testmiljø - friskmelding


24 Aug 2022

Våre testsystemer skal nå være oppe igjen, beklager eventuelle problemer dette medførte.

Driftsproblemer i testmiljø


18 May 2022

Vi opplever problemer mot et bakenforliggende system som resulterer i at vi ikke kan utlevere data i testmiljøet vårt. Ansvarlig team er på saken og vi håper det løser seg kjapt.

Driftsproblemer med Web-oppslag i Aa-registeret


18 May 2022

Vi opplevde problemer med Web-oppslagsløsningen mellom klokken 08:00 til 10:00 grunnet nedetid hos en tredjepart.

Feil i testmiljø


1 Oct 2021

Vi opplever problemer med et bakenforliggende system i vårt testmiljø, som fører til at våre APIer ikke kan avlevere data.

Oppdatering: Feil i testmiljø 01.10.2021


1 Oct 2021

Feilen med bakenforliggende system i vårt testmiljø skal nå være løst.