Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Arbeidsforhold i hht til organisasjonsstrukturen i Enhetsregisteret

I Aa-registeret blir arbeidsforhold alltid registrert på nivå underenheter i organisasjonsstrukturen i Enhetsregisteret, som fremgår under «arbeidssted» i teknisk løsning. Selv om arbeidsgivere med bare en underenhet har hatt mulighet til å rapportere arbeidsforhold på juridisk enhet (hovedenhet), har Aa-registeret alltid lagret arbeidsforholdene på underenheten. Fra 1.1.2021 må alle arbeidsgivere rapportere arbeidsforholdene på underenhetene gjennom a-meldingen.