Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Delegert API-tilgang i Maskinporten

Delegering av API-tilgang gjør det mulig for en annen virksomhet (databehandler) til å gjøre API-kall på vegne av virksomheten som har søkt om og fått tilgang til Aa-registeret sine tjenester (avtalepart).

Når man har gitt de nødvendige rettighetene i Altinn som beskrevet på denne siden, vil databehandler kunne bruke Maskinporten til å utføre kall på vegne av avtaleparten.

Les mer om hvordan man bruker Maskinporten for delegert tilgang her.

Kort om terminologi

Avtalepart: Virksomheten som har søkt om tilgang og skal delegere videre til databehandler. Omtales som “konsument” i Maskinporten sin dokumentasjon.

Databehandler: Virksomheten som skal bruke API på vegne av avtalepart. Omtales som “leverandør” i Maskinporten sin dokumentasjon

Før du delegerer i Altinn

Før man kan delegere tilganger i Altinn må man ha søkt om, og fått innvilget, tilgang til å bruke våre tjenester. Les mer her

Hvordan delegere i Altinn

For å delegere tilgang til en databehandler må avtalepart sette opp de nødvendige rettighetene i Altinn først.

  1. Logg inn på Altinn, velg avtaleparten du skal representere
  2. Navigér til avtalepart sin profilside (“Profil”-lenken øverst)
  3. Velg “Andre med rettigheter til virksomheten”
  4. Trykk “Legge til ny person eller virksomhet”
  5. Fyll inn organisasjonsnummeret til databehandleren som skal få delegert tilgang
  6. Velg “Gi tilgang til enkelttjenester”
  7. Søk opp rettighetene du vil delegere

Delegerbare rettigheter

Følgende rettigheter kan søkes opp og delegeres:

Visuell beskrivelse av steg

Velg “Andre med rettigheter til virksomheten”, deretter “Legge til ny person eller virksomhet”

Velg “Ekstern virksomhet”, fyll inn info om databehandleren

Velg “Gi tilgang til enkelttjenester”

Søk opp Aa-registeret sine tilganger, velg de(n) du vil legge til

Trykk “Gi rettigheter”