Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Bytte av arbeidstakers id

Når arbeidstaker bytter identifikator (typisk overgang fra dnr til fnr), vil tjenestene til NAV og Skatteetaten knytte opplysninger om inntekt og arbeidsforhold til ny identifikator. Ved forspørsel på gammel id (typisk dnr), vil tjenestene svare med den nyeste identifikatoren (typisk fnr). Tjenestene henter informasjon om identifikatorer fra Folkeregisteret.

Når en arbeidsgiver rapporterer a-melding med utenlandsk identifikator (navn, fødselsdato, landkode), typisk før en arbeidstaker har fått dnr, blir dette ikke delt med pensjonsinnretningene før arbeidstakeren har fått en norsk identifikator (enten Dnr eller Fnr). Når arbeidstakeren får en norsk id, blir alle opplysninger knyttet til den nye identifikatoren, også opplysninger som er rapportert i perioder før norsk id var gitt.