Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

NAV utvikler ny løsning for web-oppslag, hvor eksterne konsumenter kan logge seg på nav.no og foreta enkelt-oppslag i Aa-registeret. I dag tilbys denne funksjonaliteten via TietoEvrys «Infotorg», men innen 31.12.2021 må alle konsumenter over på NAVs løsning. Løsningen er tilgjengelig for bruk fra 1. november. Dagens tilganger til Infotorg vil opphøre uten nærmere varsel 31.12.2021.

Den nye løsningen vil være gratis å benytte, og for å få tilgang må det sendes søknad om tilgang til Aa-registeret. Søknadsprosessen er beskrevet her. I søknaden må det under “Behov for type tilgang” oppgis at «Web-oppslag» ønskes.

Når søknaden er innvilget kan konsumenten logge seg på tjenesten via en egen Altinn-rettighet. Denne rettigheten vil i utgangspunktet tildeles den som er øverste leder i foretaket, eller som har fått delegert en administratorrolle i Altinn. De må videre delegere rettigheten til de saksbehandlere i foretaket som skal ha tilgang til å foreta oppslag i Aa-registeret.

Søknad om tilgang til tjenesten kan sendes allerede nå, men tjenesten vil først være tilgjengelig 1. november. Fra ca 20. oktober vil det være mulig å administrere tilgangsrettigheter i Altinn.


Table of contents