Arbeidstakere med adressebeskyttelse

Aa-registeret avgir ikke informasjon om arbeidstakere som har adressebeskyttelse i Folkeregisteret til konsumenter uten lovhjemlet rett til opplysningene.

Gjelder arbeidstakere med kodene:

Kode Beskrivelse
Fortrolig
(kode 7)
Graderingen fortrolig i henhold til Beskyttelsesinnstruksen. Adressebeskyttelse tildeles trusselutsatte personer.
Strengt Fortrolig
(kode 6)
Gradering strengt fortrolig i henhold til Beskyttelsesinnstruksen. Adressebeskyttelse tildeles trusselutsatte personer hvor det foreligger fare for skade på liv, legeme eller helse.