Tilgang til Aa-registeret

  1. Hvordan kan jeg få tilgang til Aa-registeret som samarbeidspartner?
  2. Hvem kan få tilgang til informasjonen i Aa-registeret?
  3. Hvilke tjenester tilbyr Aa-registeret?
  4. Hva må jeg forberede før jeg søker om tilgang til Aa-registeret?
  5. Hvilken Altinn-rettighet behøver jeg for å søke om tilgang til Aa-registeret, og hvem kan gi meg rettigheten?
  6. Hvor finner jeg søknadsportalen til å søke om tilgang til Aa-registeret?

Hvordan kan jeg få tilgang til Aa-registeret som samarbeidspartner?

Samarbeidspartner i denne settingen omhandler offentlige etater (statlige, kommunale, fylker) og private aktører som har hjemmel til å motta nødvendige data fra Aa-registeret. Samarbeidspartnere kan gis tilgang til Aa-registeret etter søknad. Søknad om tilgang til Aa-registeret finner du her.

Hvem kan få tilgang til informasjonen i Aa-registeret?

Her kan du finne informasjon om hvem som kan få tilgang til Aa-registeret.

Hvilke tjenester tilbyr Aa-registeret?

Hvilke tjenester NAV tilbyr er beskrevet her.

Hva må jeg forberede før jeg søker om tilgang til Aa-registeret?

Hva du må forberede før du søker om tilgang til Aa-registeret finner du her.

Hvilken Altinn-rettighet behøver jeg for å søke om tilgang til Aa-registeret, og hvem kan gi meg rettigheten?

Her finner du hvilken Altinn-rettighet du behøver for å søke om tilgang til Aa-registeret for samarbeidspartnere, samt hvem som kan gi deg denne rettigheten.

Hvor finner jeg søknadsportalen til å søke om tilgang til Aa-registeret?

Her finner du søknadsportalen til Aa-registeret