Søke om tilgang

For å få tilgang til Aa-registeret må du sende søknad til NAV.

Informasjon om søknadsprosessen og lenke til søknadsportalen finner du på nav.no.

Du kan laste ned skjemaet med dataelementer i Aa-registeret her. Skjemet må fylles ut og lastes opp som et vedlegg til søknaden.

Her finner du bruksvilkårene for å benytte Aa-registeret. Disse må godkjennes i søknaden.

Spesielt for OTP-konsumenter

For konsumenter av OTP (Obligatorisk tjenestepensjon)-API er det skjemaet med dataelementer for OTP som skal legges ved søknaden. Dette skjemaet kan lastes ned her.

Etter at avtalen er ingått med NAV må OTP-konsumenter følge Bits sin onboarding-plan.