Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Altinn-rettigheter

  1. Jeg har altinn-rettigheten “Innsyn i Aa-registeret for arbeidsgivere”. Hva gir denne rettigheten tilgang til?
  2. Jeg har altinn-rettigheten “Søke om tilgang til Aa-registeret og forvalte avtaleforhold”. Hva gir denne rettigheten tilgang til?
  3. Jeg har altinn-rettigheten “Tilgang til Aa-registeret for samarbeidspartnere – WebOppslag”. Hva gir denne rettigheten tilgang til?
  4. Jeg har altinn-rettigheten “NAVs brukerstøtte for Aa-registerets distribusjonsløsninger”. Hva gir denne rettigheten tilgang til?

Jeg har altinn-rettigheten “Innsyn i Aa-registeret for arbeidsgivere”. Hva gir denne rettigheten tilgang til?

Rettigheten «Innsyn i Aa-registeret for arbeidsgivere» gir deg tilgang til tjenesten hvor arbeidsgivere kan slå opp i Aa-registeret for å se informasjonen om egne ansatte. Her finner du mer informasjon om tjenesten

Jeg har altinn-rettigheten “Søke om tilgang til Aa-registeret og forvalte avtaleforhold”. Hva gir denne rettigheten tilgang til?

Rettigheten «Søke om tilgang til Aa-registeret og forvalte avtaleforhold» gir deg tilgang til å søke om tilgang til Aa-registeret og forvalte avtaleforhold på vegne av din virksomhet. Her finner du mer informasjon om tjenesten

Jeg har altinn-rettigheten “Tilgang til Aa-registeret for samarbeidspartnere – WebOppslag”. Hva gir denne rettigheten tilgang til?

Rettigheten «Tilgang til Aa-registeret for samarbeidspartnere – WebOppslag» gir deg tilgang til å foreta oppslag i hele Aa-registeret. Her finner du mer informasjon om tjenesten

Jeg har altinn-rettigheten “NAVs brukerstøtte for Aa-registerets distribusjonsløsninger”. Hva gir denne rettigheten tilgang til?

Rettigheten «NAVs brukerstøtte for Aa-registerets distribusjonsløsninger» gir deg adgang til å sende faglige, funksjonelle eller tekniske spørsmål til NAV om Aa-registeret, og distribusjonsløsningene til registeret. Du må også ha denne rettigheten for å sende varsel om feil, sikkerhetsbrudd, eller ønsker om endringer til løsningene. Her finner du mer informasjon om NAVs brukerstøtteløsning for Aa-registeret