Identifikasjon av arbeidsgivere og arbeidstakere

Fra Aa-registeret presenteres kun Identifikasjoner for opplysningspliktig, arbeidstakere og arbeidssted. Opplysningspliktig og arbeidssted identifiseres i form av organisasjonsnummer eller fødselsnummer/Dnr. Arbeidstakere identifiseres i form av fødselsnummer/Dnr. Dersom pensjonsinnretningen har behov for mer informasjon knyttet til disse identifikasjonene (navn, adresse osv.) må dette hentes fra Enhetsregisteret (organisasjonsnummer) og Folkeregisteret (Fødselsnummer/Dnr).