Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Arbeidsforholdsopplysninger

Aa-registeret består av følgende arbeidsforholdstyper:

Arbeidsforhold rapportert via Forenklet oppgjørsordninger

Beskrivelse av de ulike arbeidsforholdstypene og hvilke dataelementer som er obligatoriske m.m. fremgår i a-ordningens veiledning.

Veiledningen for a-meldingen i sin helhet ligger her.