Hva er egentlig universell utforming?

Universell utforming handler om å fjerne barrierer. Målet er å minske gapet mellom det som forventes av deg for å kunne forstå og ta i bruk noe, og de forutsetningene du har i en gitt situasjon.

Alle møter vi på komplekse utfordringer gjennom et langt liv. Ulike hendelser kan skape et mylder av ulike livssituasjoner. Mange av de trenger man hjelp til å håndtere. Står man i en stressende situasjon uten inntekt, men med forsørgeransvar, skaper det svært mange bekymringer. Har man i tillegg nedsatt funksjonsevne – medfødt, gjennom sykdom, skade eller ulykke, så kan livet noen ganger bli for stort. Da skal man hvertfall ikke oppleve diskriminering gjennom digitale barrierer.

Alle brukere har behov for at tjenestene våre er enkle, forståelige og kan betjenes med de dingsene eller hjelpemidlene de er avhengig av. Universell utforming bidrar til å fjerne, eller redusere, de utfordringene i hverdagen som kan være ukjente for de fleste av oss, men som likevel rammer så alt for mange. Universelt utformete løsninger gjør også livet enklere for folk flest, for eksempel når man kan slå på teksting på video i støyete omgivelser. I tillegg er det en forutsetning for at løsninger kan fungere bra sammen med stemmestyring og kunstig intelligens.

Vi vil minne om at alle dere som jobber i NAV-team er ansvarlige for at løsningene deres følger lovpålagte krav for universell utforming. Det er dere som skal finne ut av brukernes behov, og redegjøre for hvordan dere har sikret at alle kan bruke løsningene dere lager.