Utvikler

Det at koden i en IT-løsning er teknisk tilgjengelig, er selve grunnmuren i UU-huset. Uten utviklere, faller hele UU arbeidet sammen. Det er du som utvikler som har det største ansvaret for å møte de lovpålagte kravene til UU, fordi disse primært retter seg mot koding.

Som utvikler er kanskje det viktigste du kan bidra med å ta ansvaret for å kvalitetssjekke løsningen i forhold til WCAG-krav, og dette er derfor primærfokuset på denne siden. Utviklere som kan UU bistår gjerne designere med å sjekke sitt ansvarsområde - og omvendt. Det perfekte skal ikke bli fienden til det gode, heller ikke på UU. Målet må være å sammen finne ut: Hva er mulig? Hva er bra nok?

I et slikt tverrfaglig UU-samarbeid skal mange ulike perspektiver inn - både rent teknisk og knyttet til bredere brukerperspektiver. Her erfarer de fleste at gjensidig faglig respekt og Modern Agile prinsippet "Skap trygge rammer" er superviktig.

UU-tipset til deg som Utvikler er:

Gjør UU-testing til en naturlig del av utviklingsprosessen

  • For å sikre universell utforming og god brukskvalitet, trenger du en kombinasjon av forskjellige testmetoder:
  • Anbefalte verktøy for automatisert WCAG-sjekk. Disse kan finne mange relevante WCAG-brudd, men dekker bare circa 20-30 prosent av eventuelle feil.
  • Veileder for manuell WCAG-sjekk. Hjelper å avdekke resten av WCAG-feilene.
  • Brukertesting med personer med hjelpemidler er viktig for å avdekke at løsningen virkelig fungerer. Dette gjelder særlig test med skjermleser, som er så avansert at det er vanskelig for de som ikke bruker skjermleser til daglig å teste skikkelig.
  • Ved å bruke Designsystemet og NAV frontend, kan du forebygge opp til 70 % av vanlige tilgjengelighetsfeil. Designsystemteamet jobber kontinuerlig med universell utforming, men husk å test komponentene også selv i konteksten de står i.
  • Utviklere dere egne komponenter må de testes nøye slik at vi er sikre på at UU er i varetatt og at de tilfredsstiller lovkravene. Det samme gjelder bruk av farger og kombinasjoner av farger.

Del gjerne egne erfaringer - eller motta råd og veiledning - på uu@nav.no eller (NAV-intern) slack-kanal #nav-uu. Ingen systemer er feilfrie, og vi setter særlig pris på tilbakemeldinger om du oppdager feil i Designsystemet - eller om du har forslag til forbedringer. Vi er også interessert i å få kjennskap til alle nye komponenter som ikke finnes i Designsystemet.

UU--tips for Utvikler-rollen fra abc, PDF