Design Researcher

Som Design Researcher i NAV, er din jobb å ta frem relevant brukerinnsikt. Men vet du at 15-20 % av Norges befolkning til enhver tid har funksjonsnedsettelser som påvirker hverdagen deres?

Litteraturen snakker gjerne om "edge-cases". I NAV sier mange "kant-brukere". Vi snakker da om de brukerne som av en eller annen grunn står i en sårbar situasjon. Fuller-Young (2018) sier "sårbare grupper" er mennesker som opplever økte ulemper, økt stress eller diskriminering på grunn av kjønn, legning, økonomi, alder, hudfarge, etnisitet, religion, funksjonsevne eller kriminell status. Akkurat hva som gir en økt belastning for en bruker, vil kunne variere. Hvem er NAVs "sårbare grupper" i 2020?

Uavhengig av sårbarheter kan mange av NAVs brukere stå i vanskelige situasjoner. Derfor snakker vi i dag mye om livshendelser og konkrete brukssituasjoner. Disse kalles "stress-caser".

I steden for å sikre at mainstream-caser fungerer greit for ikke-sårbare brukere, bør vi bruke Design Researchere til å undersøke om løsninger fungerer for "kant-brukerne" i "stress-caser". Gjør de det, vil de som regel fungere for alle brukere i alle situasjoner.

Hvert enkeltmenneske er ekspert på sin opplevelse, og du som Design Researcher kan løfte frem stemmene som ofte ikke lyttes til. Da er mangfoldsperspektivet viktig når du rekrutterer, samler inn og analyserer innsikt.

UU-tipset til deg som User Researcher er:

Inkluder et mangfold av brukere når du gjør brukerinnsikt

  • Finn ut hvem som er "kant-brukere" og hva som er "stress-situasjonene" for det du skal undersøke.
  • Møt brukere med ulike helseutfordringer og funksjonsnedsettelser - både varige og midlertidige.
  • Snakk med brukere i hele det relevante aldersspennet, og med ulike bakgrunner, kulturer og livssituasjoner.
  • Hva med brukere på kode 6 og 7, som ikke har norsk personnummer - bare D-nummer, som har skiftet kjønn, som er ikke-digitale, eller som står i en ekstrem livssituasjon?

Ved å kartlegge stress-case og kant-bruker behov kan man starte å gjøre inkluderende design - der man først designer for de mest komplekse scenarioene - og lar mainstream brukerreisene vente.

Ble du inspirert? Sett deg gjerne inn i "gap-modellen" og "interaksjonsmodellen for funksjonshemming. Gap-modellen er forklart veldig enkelt i dene videoen.

Del gjerne egne erfaringer eller motta råd og veiledning på uu@nav.no eller (NAV-intern) slack-kanal #nav-uu.

UU--tips for Researcher-rollen fra abc, PDF

Hvem skal inkluderes når? - tips fra abc, PDF