Team-lead/Produkteier/PO-eier

Du som leder et team eller er ansvarlig for et produkt eller produktområde (PO), har et særlig UU-ansvar. Det at ledere løfter inkludering og minner om lovkrav, har en stor effekt på resultatet. Du bør sørge for at teamene dine har eierskap til UU, måles på UU og forstår lovpålagte krav.

Den største feilen som gjøres i forhold til UU, er å "ta det senere". Dersom UU blir fokus sent i en prosess, er det fort mye som har blitt kodet feil (ulovlig) og må gjøres på nytt - og mye som er glemt. Da blir det fort dyrt og ressurskrevende å skulle sikre god brukskvalitet for alle. Innfør derfor gode rutiner i ditt team. Vi har laget en selvtest for team, der dere kan sjekke om dere har de rette rammene for å lykkes med universell utforming i teamet (NAV-intern lenke). Den kan teamet gjerne fylle ut sammen, og vil hjelpe dere å forankre tverrfaglige arbeidsprosesser og ambisjonsnivå.

Det er heller ikke slik at alle i et team kan alt om alt. Kanskje er det designere og utviklere på teamet som ønsker kursing - eller kanskje ønsker teamet heller å kjøpe inn ekstern hjelp for å kvalitetssikre UU. Som leder bør du kjempe for at teamet får tid og budsjett til å levere en løsning de kan være stolte av.

advarsel
I 2021 kommer det krav til Tilgjengelighetserklæring per løsning, i tillegg til WCAG-krav og Tilbakemeldingsfunksjonen fra brukere, der vi svarer brukere som har meldt inn UU-feil. Du som Team-lead/PO-eier er et naturlig ansvarspunkt for å sørge for at teamet leverer på lovkrav. Det føres tilsyn fra Digitaliseringsdirektoratet, og lovbrudd kan føre til dårlig medieomtale og høye dagbøter.

UU-tipset til deg i lederrolle er derfor:

Sett fokus på UU fra starten av!

  • Forstå brukerbehov. Mange har god erfaring med å invitere brukerorganisasjoner inn tidlig for å gi råd. Internt har vi også masse ekspertise - både i NAV Hjelpemiddelsentralen og Designseksjonens UU-team.
  • La hele teamet ta ansvar for UU - ikke deleger dette til én person eller ett fagfelt. Sjekk at alle i teamet er komfortable med sitt UU-faglige ansvar, og sørg for kompetanseheving eller ekstern bistand ved behov.
  • Sett deg inn i beste-praksis for å sikre UU i utvikling/anskaffelser før dere setter i gang arbeidet deres.
  • Legg inn sjekkpunkter på UU-kvalitet tidlig og jevnlig (gjerne som del av hver Sprint, testprosedyre, release og Kan-Ban/Scrum-board). Når UU-feil prioriteres, så velg de som har som har størst påvirkning på brukeren
  • Ta ansvar for at teamet har en oppdatert Tilgjengelighetserklæring og en funksjonell Tilbakemeldingsfunksjon.

Del gjerne egne erfaringer - eller motta råd og veiledning - på uu@nav.no eller (NAV-intern) slack-kanal #nav-uu.

UU-tips for Produkteier-rollen fra abc, PDF