UU-testing

For å sikre universell utforming og god brukskvalitet, trenger du en kombinasjon av forskjellige testmetoder:

  1. Anbefalte verktøy for automatisert WCAG-sjekk. Disse kan finne mange relevante WCAG-brudd, men dekker bare circa 20-30 prosent av eventuelle feil.
  2. Veileder for manuell WCAG-sjekk. Hjelper å avdekke resten av WCAG-feilene.
  3. Brukertesting med personer med hjelpemidler. Er viktig for å avdekke at løsningen virkelig fungerer.

Gode rutiner for suksess

Gjør UU-testing til en naturlig del av utviklingsprosessen

Forskningen er tydelig. Det er mest effektivt og ikke minst lønnsomt å implementere UU som en naturlig del av design og utviklingsprosessen, enn å vente med det til helt til slutt. Innfør derfor gode rutiner i ditt team.

Designsystemet hjelper deg med å jobbe raskere. Designsystemteamet jobber kontinuerlig med universell utforming, men husk å test komponentene også selv i konteksten de står i. Ved å bruke Designsystemet og NAV frontend, kan du forebygge opp til 70 % av vanlige tilgjengelighetsfeil.

Utviklere dere egne komponenter må de testes nøye slik at vi er sikre på at UU er i varetatt og at de tilfredsstiller lovkravene. Det samme gjelder bruk av farger og kombinasjoner av farger.

Ingen systemer er feilfri

Gi designsystemteamet og uu-teamet fortløpende tilbakemeldinger om du oppdager feil eller om du har forslag til forbedringer. Vi er også interessert i å få kjennskap til alle nye komponenter som ikke finnes i designsystemet. Gi tilbakemelding eller innspill til Designsystemet.