Tabeller

Tabeller skal utelukkende brukes til å presentere data, og ikke for å styre layout og utseende. Riktig bruk av tabeller er avgjørende for at informasjonen blir tolket riktig av hjelpemiddel og brukeren klarer å tolke kompleks informasjon. uutilsynet.no

Ha gjerne tekst, bilder illustrasjoner og/eller diagrammer i tillegg til tabellen for å gjøre komplekst innhold mer forståelig.

Automatiserte testverktøy kan ofte identifisere det som er kodet som tabeller.

 1. Er alle tabeller kodet med <table>?
 2. Er rad- og/eller -kolonneoverskriftene er kodet med <th>?
 3. Er tabeller som har både rad- og kolonneoverskrifter kodet med <th scope="row"> / <th scope="col">?
 4. Sjekk at tabellen har tilsvarende oppbygning som tabellen her:

  <table>
  <caption>Åpningstider</caption>
  <thead>
   <tr>
    <td></td>
    <th scope=”col”>September-April</th>
    <th scope=”col”>Mai-August</th>
  </tr>
  <thead>
  <tbody>
   <tr>
    <th scope=”row”>Mandag</th>
    <td>10-17</td>
    <td>09-19</td>
   </tr>
   …
  </tbody>
  </table>
  
 5. Er tabellens tittel kodet med <caption>?
 6. Sjekk at koden bygger på en lignende struktur som dette:

  <table>
  <caption>Mobilnummer hos NAV IT</caption>
  <thead>
  <tr>
  ...
  </table>
  

Verktøy som ARC toolkit kan fremheve tabeller og hvordan kolonner og rader er kodet:

test med ARCtoolkit på tabeller