Video

Mange brukere synes det er lettere å ta til seg informasjon fra video i stedet for å lese en lang tekst. Dersom videoen er tekstet er det mulig å oppfatte innholdet for brukere som ikke kan høre eller som ikke har tilgang til lyden (kilde uutilsynet.no).

 1. Hvis videoen har lyd: Er videoen tekstet og samsvarer teksten med lyden?
 2. Hvis det ikke er mulig å tekste videoen, finnes det en tekstbeskrivelse som beskriver innholdet?
 3. Hvis videoen IKKE har lyd: Finnes det en tekstbeskrivelse eller et lydklipp som gir samme informasjon som videoen?
 4. Hvis det finnes tekst i videoen, har den tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen?
 5. Det skal ikke være innhold som blinker mer enn tre ganger i løpet av et sekund (det kan utløse epileptiske anfall).
 6. Betjening av avspilleren:
 7. All funksjonalitet i videospilleren skal fungere med bare tastatur.
 8. Det skal være tydelig fokusmarkering ved tastaturnavigasjon.
 9. Knapper og funksjonalitet skal ha en beskrivelse som gjengir status og funksjon. For eksempel skal Play/Pause-knappen angi om den kommer til å starte eller pause avspillingen når brukeren velger den.
 10. Er videoen integrert i siden på en tilgjengelig måte? (med video-tag eller iframe med beskrivende title)
 11. Finnes det informasjon som bare kan oppfattes når man ser videoen? I så fall må videoen synstolkes, se veileder under "ressurser". (kommende lovkrav)
 12. Er det lett å forstå hva som blir sagt? (sjekk for bakgrunnsstøy eller vanskelige dialekter)

Vær obs på at dette er WCAG-testing, og at NAV har flere føringer for hvordan lage videoer: