Anskaffelser - krav til teknisk tilgjengelighet (UU)

Disse kravene til teknisk tilgjengelighet danner deler av fundamentet for universell utforming av IKT (UU), og skal stilles ved anskaffelse av både interne og eksterne løsninger i NAV.

Trenger du bistand til å fortstå og følge opp kravene før, underveis og etter en anskaffelse? Ta kontakt med UU-Teamet på uu@nav.no eller på NAV-intern slack-kanal #nav-uu. (Sist oppdatert: 11.6.2021)

1 | WCAG 2.1 nivå A og AA

Løsningen bør være i tråd med WCAG 2.1 nivå A og AA[1] , og fremtidige lovpålagte versjoner av denne standarden, slik at flest mulig, uansett funksjonsnedsettelse, skal kunne bruke den.

Prioritet: Viktig
Utdypende kommentar: Ja


2 | Sjekkliste

Leverandøren bes bruke sjekklisten fra W3C for å dokumentere støtten for WCAG 2.1 nivå A og AA , se https://www.w3.org/WAI/eval/report-tool/#/ . Alternativt kan oppdatert Accessibility Conformance Report (ACR) med bl.a. Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) brukes.

Prioritet: Viktig
Utdypende kommentar: Ja


3 | Støtte for WCAG 2.1 nivå AAA
Løsningen bør støtte flest mulig av WCAG 2.1 nivå AAA, og fremtidig lovpålagte versjoner av denne standarden.

Prioritet: Viktig
Utdypende kommentar: Ja


4 | Sjekkliste
Leverandøren bes bruke sjekklisten fra W3C for å dokumentere støtten for WCAG 2.1 nivå AAA , se https://www.w3.org/WAI/eval/report-tool/#/ . Alternativt kan oppdatert oppdatert Accessibility Conformance Report (ACR) med bl.a. Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) brukes.

Prioritet: Viktig
Utdypende kommentar: Ja


5 | Støtte for skjermlesere og forstørrelsesprogramvare
Leverandøren bes angi hvilke skjermlesere og forstørrelsesprogramvare som løsningen støtter med navn, versjon og knytning til nettleser og operativsystem. Angi også eventuelle andre tekniske hjelpemidler som løsningen støtter.

Prioritet: Viktig
Utdypende kommentar: Ja


6 | Standarder og retningslinjer
Leverandøren bes beskrive hvordan løsningen ivaretar WAI-ARIA[2] og ATAG[3] og andre relevante standarder og retningslinjer. Eksempler kan være HTML5 og CSS3, etc.

Prioritet: Viktig
Utdypende kommentar: Ja


7 | Tilgang til tilbudt løsning
Leverandør bes gi NAV tilgang til et testmiljø med relevant testdata for tilbudt løsning. Dette vil være gjenstand for ekspertvurderinger av universell utforming av IKT og eventuelt gjennomføring av brukervennlighets- og tilgjengelighetstester med reelle brukere/NAV-ansatte.

Prioritet: Viktig
Utdypende kommentar: Ja


8 | Avvik
Avvik fra WCAG 2.1 nivå, A, AA og AAA bør ha en tydelig prioritering og tilhørende framdriftsplan for når de utbedres og implementeres i tilbudt løsning. Leverandør bes legge ved sin plan.

Prioritet: Viktig
Utdypende kommentar: Ja


9 | Kompetanse på universell utforming
Leverandøren bes dokumentere hvilken kompetanse de har på universell utforming av IKT og hvordan denne er brukt eller skal brukes i tilbudt løsning.

Prioritet: Viktig
Utdypende kommentar: Ja


NB! Henvisninger til standarder skal forstås som standarden eller tilsvarende.